Mediaviikon uraauurtava indeksitutkimus on Suomen ensimmäinen. Selvityksessä Yleisradio saa korkeimman indeksiarvon 1475,5 pistettä. Heikoin yritys 500 yrityksen joukosta sai vain 42,3 pistettä. Yleisradion hyvää menestystä selittää osaltaan mediayrityksen luonne. Yleisradio on aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa. Yksityisistä mediayrityksistä Sanoma sai huomattavasti pienemmän sijoituksen.

Toiseksi paras sosiaalisen median yritys on Fazer, pistemäärä 1447,1. Kolmanneksi sijoittui Nokia 1420,0 pistettä.

Häntäpään yrityksissä oli kymmenen sellaista, joilla ei ole edes kotisivuja.

Jokaisesta yrityksestä on laskettu indeksin pistemäärä ja laadittu graafinen kuvaus pisteiden jakautumisesta osa-alueittain. Lisäksi kustakin yrityksestä on kirjoitettu tiivis kommentti ja asiantuntijoidemme arvio sosiaalisen median käyttämisestä.

Internetin seurauksena digitaalinen tiedonvälitys verkossa on muuttanut yritysten viestintää ja markkinointia olennaisesti 2000-luvulla. Web ja sosiaalinen media ovat tulleet osaksi yritysten markkinointiviestinnän ja tiedottamisen valikoimaa.

Osa yrityksistä on omaksunut uuden viestintämaailman nopeasti. On syntynyt kova kilpailu verkkoviestinnän ja sosiaalisen median osaamisesta ja hyväksikäytöstä.

Sosiaalisen median indeksi 2012/Vol. 1 kertoo yrityskohtaisesti tärkeimpien sosiaalisen mediamuotojen käytön. Mediaviikko tuottaa indeksiä jatkossa tietyin väliajoin, jolloin yritysten sosiaalisen median käytön kehittymisestä julkaistaan kaavio.

Kanavista tarkastelussa ovat mukana Facebook, Twitter, YouTube ja hakukonenäkyvyyden osalta Google, jota arvioidaan tässä raportissa enemmänkin verkkoviestinnän perustoimintona. Hakukonenäkyvyys on osa yrityksen sosiaalisen median markkinointia ja siinä mielessä hakukoneosuuden mukanaolo on perusteltua.

Tutkimuksen tekijöinä ovat Mediaviikko.fi -julkaisun toimeksiannosta Oulun yliopistosta valmistuneet informaatiotutkijat FM Outi Nivakoski ja FM Anna Nyberg, jotka ovat erikoistuneet sosiaaliseen mediaan sekä Mediaviikon osalta YTM Paavo Vasala. Hän toimii aktiivisesti useissa verkkoviestinnän yrityksissä osakkaana ja hallitustehtävissä.

Tutkimusajankohta on marraskuu-joulukuu 2011.

Indeksi ei ota kantaa Talouselämän 500-listan ja indeksin muodostaman paremmuusjärjestyksen yhteydestä toisiinsa. Korrelaatiota liikevaihdon määrällä ja sosiaalisen median aktiivisuudella ei tässä selvityksessä ole tutkittu.

 Indeksin voi tilata Mediaviikko.fi-julkaisun toimituksesta lähettämällä tilaukseen osoitteeseen toimitus@mediaviikko.fi Tilaukseen on liitettävä tilaajan nimi ja laskutusosoite. Julkaisu toimitetaan pdf-versiona. Raportin hinta on 495 euroa + ALV 23 %.

Jokaisesta yrityksestä saa lisäksi informaatiotutkijoidemme tekemän yksityiskohtaisemman analyysin eri osa-alueista. Lisähinta on 300 euroa/yritys.

Lisätietoja:

Mediaviikko.fi

Paavo Vasala, YTM

paavo.vasala@mediaviikko.fi

p.0500 586737

Ylen uutinen aiheesta