Markkinointiviestinnän toimialan yleisen suhdannenäkymän arvioidaan heikkenevän tänä vuonna. Vielä syyskuussa 2011 markkinointiviestinnän alan yritykset arvioivat ensi vuoden kasvuksi 1,8 prosenttia, kun vastaavat arviot joulukuussa olivat -0,2 prosenttia. Markkinointiviestintäalan odotukset ovat samansuuntaiset kuin teollisuuden ja palveluiden odotukset Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n marraskuun barometrissä.

Alan yritykset luottavat edelleen oman myyntinsä kasvuun. Ammattitaitoisen työvoiman puute nähdään merkittäväksi kasvua jarruttavaksi tekijäksi, vaikka yritysten henkilöstömäärä vastaa aiempia vuosia paremmin alan palveluiden kysyntää. Henkilöstömäärien arvioidaan pysyvän samana kuin viime vuonna.

Strategia- ja digipalveluille riittää kysyntää

 

”Toimialan yritykset arvioivat markkinointiviestinnän strategisten palveluiden kysynnän säilyvän hyvänä. Esimerkiksi digistrategiapalveluiden sekä asiakkuus- ja CRM-strategiapalveluiden kysynnän uskotaan jopa kasvavan”, sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala .

Erityisen hyvät suhdannenäkymät ovat internet-mainonnan suunnitteluun ja ostamiseen sekä sosiaalisen median kampanjoiden suunnitteluun ja tuotantoon liittyvillä palveluilla. Myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä vaikuttajaviestinnän palveluiden kysynnän uskotaan kasvavan. Vähiten kysyntää arvioidaan olevan sanoma- ja aikakausilehtikampanjoiden suunnitteluun ja ostamiseen liittyvillä palveluilla.

MTL-Barometristä

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Neljännen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 444 suurimmalle markkinointiviestintäalan yrityksen toimitusjohtajalle. Vastaukset kerättiin 8.12.-19.12.2011. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan. Tutkimuksen toteuttaa MTL:n toimeksiannosta tutkimusyritys Think If Laboratories Oy.