”Ohjeiden tarkoitus on antaa yleiset askelmerkit, loppu hoituu talonpoikaisjärjellä. Journalistinen uskottavuus ja läpinäkyvyys kuitenkin edellyttävät, että ohjeistus on olemassa ja että siihen on perehdytty ja sitouduttu”, sanoo STT-Lehtikuvan vastaava päätoimittaja ja toimitusjohtaja Mika Pettersson.

Ohjeistuksen laativat työantaja ja työntekijät yhdessä. STT-Lehtikuvan toimitusosaston puheenjohtaja Kimmo Mäkilä pitää hyvänä, että ohjeiden perusvire on nimenomaan sosiaalisen median käyttöön kannustava. Myös pulmatilanteita ajatellen on kaikkien etu, että talon linjaukset sosiaalisen median suhteen on selkeästi kirjattu.

”Sosiaalisessa mediassa pärjää mainiosti seuraamalla journalistin ohjeiden, työehtosopimuksen ja talon oman tyylikirjan ohjeistuksia. Tiiviistä toimintaohjeista säännöt ovat kuitenkin kätevästi tarkistettavissa ja niissä voidaan antaa yksityiskohtaisempia käytännön neuvoja esimerkiksi uutishankintaan.”

 

STT:n ohjeet toimittajilleen

 

Sosiaalinen media on välttämätön osa nykypäivän liiketoimintaa. Työvälineenä se on yksi muiden joukossa ja kukin STT-Lehtikuvan työntekijä voi käyttää sitä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Sosiaalisesta mediasta on hyötyä sekä toimituksellisessa työssä että yleisön tavoittamisessa. Se helpottaa tiedonhakua sekä parantaa tavoitettavuutta, yhteydenpitoa ja alentaa kynnystä ottaa yhteyttä. Lisäksi sosiaalinen media sitouttaa yleisöä STT-Lehtikuvaan.

Ohjeistuksen tarkoituksena on antaa yleiset suuntaviivat sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Lisäksi apuna pulmatilanteissa ovat Journalistin ohjeet, työehtosopimukset, STT-Lehtikuvan tyylikirja ja muut sisäiset ohjeet. Jos niistäkään ei löydy ratkaisua, keskustele esimiehesi kanssa.

Ohjeet pätevät sosiaaliseen mediaan eri muodoissaan: Facebookista ja twitteristä bloggaamiseen ja keskustelufoorumeihin.

1. ”Sinä tykkäät tästä” – sosiaalisen median peruspelisääntöjä

Käyttäydy sosiaalisessa mediassa kuten missä tahansa julkisessa tilassa tai tilaisuudessa, jos rooli liittyy työtehtäviin. Vaikka sosiaalisen median välineet ovat osittain suljettuja yhteisöjä, kommentteja on hyvä miettiä huolella. Kerran sanottua on mahdotonta saada sanomattomaksi.

Pidä mielessä, ketkä pääsevät lukemaan viestejäsi ja päivityksiäsi.

Voit toimia sosiaalisessa mediassa joko STT-Lehtikuvan edustajana tai jossain muussa roolissa, mutta uutislähteet ja suuri yleisö saattavat nähdä sinut aina työnantajasi edustajana. Muista myös, että juridisesti jokainen vastaa itse siitä, mitä sosiaalisessa mediassa kirjoittaa.

Työehtosopimuksen määrittelemä lojaliteettivelvoite pätee myös sosiaalisessa mediassa. Se on määritelty työlainsäädännössä ja työehtosopimuksessa. http://www.journalistiliitto.fi/edunvalvonta/tyoehtosopimukset/lehdisto/2_luku /

Sosiaalinen media voi tehdä mielipiteesi ja sidonnaisuutesi näkyviksi. Tykkääminen, tuki- ja kannatusryhmiin liittyminen sekä muu toiminta sosiaalisessa mediassa on jokaisen omassa harkinnassa, mutta pohdi, mitenne vaikuttavat journalistiseen uskottavuuteesi ja tasapuolisuuteesi.

Ota huomioon, että hyvin jyrkät kannanotot voivat tehdä sinusta jäävin kirjoittamaan kyseisestä aiheesta.

STT-Lehtikuvan asioita julkisuudessa kommentoi päätoimittaja/toimitusjohtaja tai hänen osoittamansa henkilö. Jos havaitset sosiaalisessa mediassa työnantajaa koskevaa väärää tietoa tai negatiivista kirjoittelua, älä lähde itse oikomaan sitä, vaan ilmoita siitä esimiehelle tai talon johdolle.

Esimiesten on syytä muistaa, että sosiaalisessa mediassa työ- ja yksityisidentiteetti sekoittuvat jossain määrin. Jos esimies pyytää alaista esimerkiksi Facebook-ystäväksi, alaisen voi olla vaikea kieltäytyä vaikka haluaisi.

Ota esimiesasemasi huomioon toimiessasi sosiaalisessa mediassa.

2. STT-Lehtikuvan yritys- ja tuoteprofiilit

Sosiaalinen media mahdollistaa työprosessien avaamisen yleisölle. Tästä on kuitenkin sovittava erikseen esimiehen kanssa. Virallisia profiileja sosiaaliseen mediaan perustetaan johdon päätöksellä.

STT-Lehtikuva avaa harkinnan mukaan yhteisöpalveluihin yrityksen tai tuotteiden sivuja.

Tällä hetkellä käytössä ovat

STT Ääniuutisten sivu https://www.facebook.com/#!/sttaaniuutiset

STT Infon sivu https://www.facebook.com/#!/pages/STTInfo/223011648582

Niiden käyttö ja vastuut voivat vaihdella. Viestintäpalveluiden profiileissa on eri tavoite ja vastuut kuin toimituksen profiileissa, joita koskevat journalistiset ohjeet. Kirjoituksista ei saa syntyä mielipiteen vaikutelmaa, koska teksti edustaa myös STT-Lehtikuvan kantaa. Jos näet tarvetta uusille sivuille/profiileille, kerro siitä esimiehellesi tai kyseisen tuotteen tuottajalle.

3. ”Kerrottiin Twitterissä” – sosiaalinen media ja lähdekritiikki

Muista lähdekritiikki myös sosiaalisessa mediassa (ks. tyylikirja 2.7.1) ja kiinnitä erityistä huomiota välineen erityispiirteisiin: yksityishenkilöiden nimissä on saatettu perustaa väärennettyjä profiileja, tai henkilö voi joutua käyttäjätunnusvarkauden uhriksi, jolloin rikollinen voi toimia uhrin nimissä. Varmistaudu julkisuuden henkilöiden kommenttien aitoudesta ennen kuin lainaat niitä jutuissa. Kommentit tulee tarkistaa henkilöltä itseltään tai hänen avustajaltaan, jollei kyseinen lähde (esim. blogi, Twitter-tili tai Facebook-profiili) ole vakituisessa seurannassa. Seurantaan otettavien lähteiden aitous varmistetaan heti alussa. Tarkista myös seuratuissa lähteissä esitetyt kommentit, jos ne ovat yllättäviä, poikkeavat tyyliltään totutusta tai herättävät muuten epäilyksiä.

4. Tietoturva sosiaalisessa mediassa

Älä käytä yhteisöpalveluihin rekisteröityessäsi samaa salasanaa kuin työohjelmissa. Pohdi, kannattaako profiilisi olla kokonaan julkinen, äläkä käy luottamuksellisia keskusteluita sosiaalisessa mediassa edes yksityisviesteinä. Käytä luottamuksellisten työasioiden käsittelyyn työsähköpostia tai toimitusjärjestelmän viestitoimintoja.

5. Oikeudet kuvien julkaisuun

Älä lataa STT-Lehtikuvan omistamia kuvia sosiaalisen median palveluihin ilman lupaa. Kysy aina lupa myös muiden ottamien valokuvien julkaisuun sekä kuvan ottajalta että kuvassa näkyviltä henkilöiltä.