Toiminnan uudelleenjärjestämisen tavoitteena on varautua tilattavien sanomalehtien arvonlisäverouudistuksen vaikutuksiin levikkituottoihin. Lisäksi tavoitteena on taata Pohjois-Suomen Median kannattavuus ja kilpailukyky ja turvata yhtiön julkaisemien lehtien elinvoimaisuus myös jatkossa erityisesti Kemin ja Kajaanin alueiden ilmoitusmyynnin huonontuneiden kehitysnäkyminen vuoksi.

Mahdolliset henkilöstövaikutukset ja niiden kohdentuminen eri henkilöstöryhmiin tarkentuvat neuvottelujen kuluessa.

Pohjois-Suomen Media Oy julkaisee kolmea maakuntalehteä – Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kainuun Sanomat – sekä viittä paikallis- tai kaupunkilehteä