Esimerkiksi alle 35-vuotiaista yli 60 prosenttia katsoo tai lukee uutisia pääasiassa internetistä, yli 65-vuotiaista osuus on enää muutaman prosentin. 

Nuoret pitävät yhteyttä toisiinsa vanhempia monipuolisemmin: puhelimen rinnalla nuoret käyttävät ahkerasti pikaviestimiä ja esimerkiksi sosiaalista mediaa. Nuorten viestintäpalvelujen käyttö on kovaa vauhtia siirtymässä internetiin, kun vanhemmat vielä empivät ja pitäytyvät mieluummin perinteisissä viestintävälineissä.

Nettikatselu kasvaa vauhdilla television varjossa

 

Perinteisellä televisiolla on yhä vahva asema suomalaisten keskuudessa, vaikka moni kokeekin vähentäneensä sen katselua. Vastaavasti katselu internetin kautta lisääntyy jatkuvasti. Erityisesti nuorimmissa ikäluokissa nettikatselu on jo hyvin yleistä ja netti koetaan tärkeäksi katselukanavaksi.

Iän ohella myös käytetyn internetliittymän ominaisuudet vaikuttavat sen käyttöön. Nopeimmilla yhteyksillä katsellaan enemmän videoita ja televisiolähetyksiä. Toisaalta kaikki eivät ainakaan toistaiseksi löydä vielä tarvetta nopeille yhteyksille.