Yksityinen radiotoimiala ja alan edunvalvontaliitto, Radiomedia kummaksuvat Yleisradion tehtävästä, valvonnasta ja rahoituksesta annettua ehdotusta.

Yleisradion tehtävän määrittely on nyt jätetty avoimeksi, vaikka julkisen palvelun tehtävä tulisi määritellä täsmällisesti ja tarkkarajaisesti kilpailunäkökohdat huomioiden.

Ehdotuksen kummajainen on esitys, jonka mukaan Ylen tulisi jatkossa painottaa ohjelmistoja nuorille. Julkisin varoin ei voida tuottaa ohjelmistoja painottaen vain tiettyä ikäryhmää. Ylen tulisi tarjota ohjelmistoja jokaiselle yhtäläisin ehdoin. Painottaminen voi tulla kyseeseen vain, jos kyseiselle kohderyhmälle ei muutoin ole markkinoilla tarjolla ohjelmistoja. Yksityinen media tarjoaa monipuolisesti ohjelmia nuorille. Nuorille suunnattujen ohjelmistojen painottaminen vääristää kilpailua, eikä sitä tule sallia, Radiomedia toteaa.

Ehdotuksen mukaan yhtiön omalla hallintoneuvostolla on päätösvalta yhtiön uusien palveluiden toteuttamisesta. Päätösvalta tulisi olla yhtiön ulkopuoliselle taholle. Hallintoneuvoston päätöksestä ei ole mahdollista valittaa.