Suomalaisten luottamus perinteiseen mediaan pysyy lujana.

Suomalaiset luottavat median objektiivisuuteen ja toimittajien ammattitaitoon. Pohjoisrannan tutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaiset arvioivat eri tietolähteiden luotettavuuden.

”Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää uutisia luotettavana tiedonlähteenä oli kanavana sitten televisio, radio tai printti. Perinteisen median verkkopalveluihin luottaa lähes yhtä moni. Myös ystävän henkilökohtaista suositusta pidetään varsin luotettavana hankittaessa tuotteita tai palveluita”, kertoo partneri Tommi Siikaniva Pohjoisrannasta.

Vain neljännes suomalaisista piti mainoksia luotettavina tiedonlähteinä. Mainonnan ja journalistisen sisällön selkeä erottaminen onkin toimitusten haasteena.

”Vaikka median luotettavuus on vielä erittäin korkealla tasolla, niin toimituksilla on kova työ pitää kiinni asemastaan. Julkisen sanan neuvosto on viime aikoinakin antanut langettavia päätöksiä piilomainonnasta. Jos mainoksen ja journalistisen sisällön raja hämärtyy, niin varmasti myös luotettavuus rapisee”, arvioi Siikaniva.

Likettäminen on yhtä tyhjän kanssa

Hieman yllättäen suomalaiset eivät pitäneet internetin yhteisösivustoja kovinkaan luotettavina.

”On mielenkiintoista, kuinka epäluotettavina tietolähteinä internetin yhteisösivustoja, kuten Facebookia ja blogeja pidetään. Facebookissa likettäminen ja ystävien spämmääminen on liian helppoa. On eri asia likettää jotain tai kutsua kaikki viisisataa kaveriaan joulumyyjäisiin kuin nähdä vaivaa sen verran, että soittaisi ystävilleen. Sinänsähän kanavalla ei ole merkitystä ja myös Facebookin kautta voi henkilökohtaisesti suositella asioita. Henkilökohtaisuus siis korostuu myös sosiaalisessa mediassa”, Siikaniva tarkentaa selvityksen tuloksia.

Kaikista epäluotettavimpia tiedonlähteitä olivat keskustelupalstat, joita 52 prosenttia vastaajista piti ”ei lainkaan luotettavina”.

Medialuotettavuus-tutkimus 2011 toteutettiin nettikyselynä lokakuussa 2011. Aineistona on 1370 vastaajan otos suomalaista. Otos edustaa suomalaista aikuisväestöä iän, sukupuolen ja maantieteellisen jakauman suhteen. Tutkimuksen toteutti Viestintätoimisto Pohjoisranta ja tutkimuspaneelin organisoi verkkotutkimusyhtiö Cint Oy.

Suomalaisten mielestä luotettavimmat tiedonlähteet*

1        Uutinen (talouslehdessä, televisiossa, radiossa tai sanomalehdessä)
2        Uutinen perinteisen median verkkopalvelussa (esim. hs.fi, mtv3.fi, yle.fi)
3        Ystävän tai kollegan suositus tuotteesta tai palvelusta
4        Suora kontakti tuotteen tai palvelun tarjoajaan (myyjä, esittelijä, tms)
5        Yrityksen omat verkkosivut
6        Tuote- tai kuluttajatestit
7        Uutinen aikakauslehdessä
8        Mainos (talous- tai sanomalehdessä, televisiossa, perinteisen median verkkopalvelussa, radiossa, aikakauslehdessä)
9        Yhteisösivut (Facebook, Twitter, Google+, Myspace tms.)
10      Keskustelupalstat ja blogit

*Kuinka luotettavana pidätte seuraavien tietolähteiden tarjoamaa informaatiota, kun olette hankkimassa tuotteita tai palveluita? (%, n=1370)

Tarkempia tutkimustuloksia ja muuta ajankohtaista asiaa viestinnän ilmiöistä löytyy osoitteesta www.facebook.com/pohjoisranta.