Uudessa tehtävässään hän vastaa edelleen myös Aamulehden mediamyynnistä.
 
Lintusen vastuualueena on uuden liiketoimintayksikön ilmoitus- ja sisältömyynti sekä muut kaupalliset toiminnot, mukaan lukien markkinointiviestintä ja asiakaspalvelu. Lintunen on uuden yksikön johtoryhmän jäsen.  Hän raportoi liiketoimintayksikön johtajalle Kari Juutilaiselle.
 
Ennen Aamulehteä Lintunen on työskennellyt mm. projektijohtajana, mediasuunnittelijana, tuotekehitysjohtajana ja toimitusjohtajana mainos- ja mediatoimistoissa. Alma Mediassa Lintunen on toiminut lisäksi mediamyynnin ketjun vetäjänä vuodesta 2010.
 
Alma Median uusi maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehdet yhdistävä liiketoimintayksikkö perustetaan vuoden 2012 alussa. Yksikkö yhdistää nykyiset Aamulehden, Satakunnan Kirjateollisuuden, Suomen Paikallissanomien ja Pohjois-Suomen Median liiketoiminnat. Yksikkö kustantaa viittä maakuntalehteä ja lähes kolmeakymmentä paikallis- ja kaupunkilehteä eri puolilla Suomea.