Kilpailuidean muotoa ei ole rajoitettu. Idea voi olla esimerkiksi uudenlainen mainosratkaisu, mobiilisovellus, verkkopalvelu tai liittyä yrityksen liiketoimintaprosessiin, ansaintamalliin tai fyysiseen tuotteeseen. Edellytyksenä on, että idea antaa uusia menestymisen eväitä painoalalle.

Ideoita arvioidaan niiden uutuusarvon, potentiaalisen vaikutuksen ja toteutettavuuden mukaan. Kilpailuun voivat osallistua yksittäiset henkilöt, ryhmät, järjestöt ja yritykset Suomessa. 

Ensimmäisen vaiheen hakuaika päättyy 31.1.2012. Toiseen vaiheeseen valitaan parhaat ideat, joiden jatkokehitystä säätiö tukee. Voittaja valitaan syksyllä 2012. Pääpalkinto on 100 000 euroa kehitysrahaa hankkeen toteuttamiseen.

Kilpailun tuomariston puheenjohtajana on Viestintäalan tutkimussäätiön puheenjohtaja Timo Ketonen. Tuomariston muita jäseniä ovat Jyri Engeström, Ditto/Jaiku, Tarja Pääkkönen, Boardman, Helene Juhola, Viestintäalan tutkimussäätiö sekä Peter Vesterbacka, Rovio.