Automaattinen markkinointiprosessi voidaan tehdä esimerkiksi tilaisuuksien kutsu-, rekisteröinti- ja palautetoimintoihin tai asiakkaan verkko-ostoihin liittyen.

Yksinkertaistettuna markkinointiautomaatio tarkoittaa, että sivustolla vierailleelle henkilölle lähetetään sähköpostiviestejä tietyssä rytmissä. Kun vierailija tekee toimenpiteen, jossa hän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, automaatiota voidaan toteuttaa hyvien tapojen mukaisesti. Näin asiakas antaa henkilökohtaisen liidin kauppiaalle. Yrityksen sähköpostiviestit suunnitellaan valmiiksi etukäteen. Automaation tarkoituksena on saada vierailija käyttäytymään markkinoijan haluamalla tavalla eli ostaa jokin tuote tai palvelu.

Markkinointiautomaatio eli Marketing Automation on osa Marketing Intelligence -toimintaa. Sen avulla tunnistetaan henkilöiden kiinnostusalueet sekä ostoprosessin vaiheet seuraamalla ja analysoimalla verkkovierailuja, sosiaalista mediaa ja sähköisiä kampanjoita henkilötasolla. Järjestelmä tutkii, mitä linkkejä lukija avaa, mihin viesteihin lukija reagoi, mitä artikkeleita hän lukee tai mitä mainoksia klikkailee.

Automaatio palvelee sekä kuluttajaa että yrityksiä. Kuluttaja saa entistä parempaa tietoa juuri häntä itseään kiinnostavista ja koskevista tuotteista ja palveluista tai tiedoista ylipäätään. Yrityksen kannalta on hyödyllistä, että kuluttajan ja yrityksen välille syntyy pitkäaikainen, vuorovaikutteinen suhde.

Markkinointiautomaatio on Euroopassa ja Suomessa erityisesti vielä varsin vähäistä. Yhdysvalloissa noin viidennes yrityksistä on jo ottanut sen jossain määrin käyttöönsä.

Focus-tutkimusyrityksen mukaan markkinointiautomaation ROI on hyvä. Järjestelmään tehdyt investoinnit ovat maksaneet vuodessa itsensä takaisin.

Tällä hetkellä alan osaajat ovat harvassa, mutta onneksi Suomeenkin niitä on alkanut syntyä. Focus-tutkimuksen mukaan kaksikolmasosaa pienistä ja keskisuurista amerkkikalaisfirmoista kertoo, että suurin este uuden markkinointimenetelmän käyttöönotossa on osaajapula.