”A-lehtien toimitusjärjestelmä rakennettiin perinteisten lehtien kustantamiseen eikä se sellaisenaan tue digitaalisten tuotteiden julkaisemista. Kilpailukykymme vahvistamiseksi vaihdamme nyt monikanavaisen julkaisemisen mahdollistavaan WoodWing-toimitusjärjestelmään”, A-lehdet Oy:n toimitusjohtaja Juha Blomster toteaa.

Uudistuksen yhteydessä A-lehdet ulkoistaa reprotyön ja teknisen taiton Aste Helsingille. Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana, joka koskee neljäätoista A-lehdet Oy:n ja kahta Dialogin repro- ja taittotyötä tekevää henkilöä. He siirtyvät 1.3.2012 Asteen palvelukseen.

”Keskitymme tulevaisuudessa voimakkaasti A-lehtien vahvuuksien eli laadukkaan sisällön ja vetovoimaisten brändien kehittämiseen. Saamme käyttöömme parhaan teknologian ja ammattitaidon, kun siirrämme teknisen taiton sekä sivun- ja kuvanvalmistuksen Asteelle. Näin varmistamme erilaisten julkaisujemme korkeatasoisen viimeistelyn myös tulevaisuudessa”, kertoo Juha Blomster. ”Uudistus mahdollistaa myös Asteelle siirtyvien henkilöiden ammatillisen kehittymisen nopeasti muuttuvassa mediaympäristössä”, jatkaa Blomster.

”Olemme tehneet yhteistyötä jo aiemmin, sillä Aste Helsinki on tuottanut kaikki A-lehtien ja Dialogin iPad-lehdet. Nyt me pääsemme uudistamaan julkaisujen tuotantoprosessia yhdessä A-lehtien kanssa. Meillä oli tarjota A-lehdille alan parhaat asiantuntijat, työtavat ja teknologia. Tuotevastaavamme vastaavat tuotantoprosessin sujuvuudesta ja tuotteiden teknisestä toteuttamisesta eri jakelukanaviin”, sanoo Aste Helsingin toimitusjohtaja Mika Laitinen.