Vuonna 2011 suomalaiset kuluttavat verkossa matkailuun arviolta 3,5 miljardia euroa. Tutkimus osoittaa, että matkailupalveluja ostetaan verkosta huomattavasti aiempaa useammin ja entistä useammalta palveluntarjoajalta. Yli 20 kertaa matkailupalveluita ostaneita on jo neljännes verkkokäyttäjistä.

Matkailupalvelujen verkko-ostamista tukevat yhä useammat tekijät. Varauksen teon helppous ja ajansäästämiseen liittyvät seikat houkuttelevat erityisesti ostamaan matkailupalveluita verkosta. Osalle kuluttajista edullinen hinta on kaikkein tärkein ostamista ohjaava voima.

Nettimatkatoimistot ohittaneet perinteiset toimijat

 

Verkon matkailupalveluiden menestyjiksi ovat nousseet nettimatkatoimistot. Suomalaiset verkkokäyttäjät tuntevat, vierailevat ja ostavat niistä selvästi aiempaa runsaammin. Ebookers.fi tunnetaan suomalaisista verkon matkailupalveluista tällä hetkellä parhaiten. Se ohittaa perinteisemmät kotimaiset matkailualan verkkopalvelut. Muita nousussa olevia palveluita ovat mm. Booking.com sekä kotimainen S-Matkat.

Matkailun mobiilipalveluilla kysyntää

 

Matkailuun liittyviä palveluita käytetään jo paljon matkapuhelimen (tai muun mobiililaitteen) kautta. Mobiilisti eniten käytetään karttaa, mutta muutkin matkailuun liittyvät toiminnot ovat yleistymässä suomalaisen verkkokäyttäjän mobiilikäytössä. Paljon keskustelua herättäneet verkkoyhteisöt ovat jääneet sivuosaan. Mm. Facebookilla on vain marginaalinen rooli sähköisten matkailupalveluiden kokonaiskentässä.

Online Travel on vuosittain tehtävä monitilaajatutkimus, joka selvittää suomalaisten Internet-käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä matkailupalvelujen ostamisesta ja varaamisesta Internetin välityksellä. Tutkimus toteutettiin web-kyselynä TNS Gallup Forum -vastaajakannassa. Kohderyhmänä ovat 15–64-vuotiaat suomalaiset verkkokäyttäjät. Tutkimukseen osallistui 1035 vastaajaa.

Lähde: www.epressi.com