Markkinointitalo avataan samaan aikaan kun talouden näkymät heikkenevät.

– Monet ovat ihmetelleet ajoitustamme ja kysyvät miksi ottaa riski ja perustaa uusi yritys tähän taloustilanteeseen. Nyt on paras aika tuoda markkinoille uutta ajattelua ja toimintaa. Lama jos mikä pakottaa luovuuteen, sekä meidät että asiakkaat, vakuuttaa Markkinointitalon toinen perustaja ja toimitusjohtaja Riitta Auvinen.

Lisää kipua markkinoijalle tuo kilpailijoista erottumisen vaikeus. ”Tähän kysyntään Markkinointitalo räätälöi asiakkaillensa ratkaisuja, joissa markkinointiviestintä, sosiaalisen median ratkaisut ja kaupalliset tapahtumat linjataan ja tarjotaan yhdessä paketissa avaimet käteen”, hän sanoo.

– Nykypäivän ihminen elää, tekee valintoja ja ostopäätöksiä kahdessa ulottuvuudessa, reaali- ja virtuaalimaailmassa. Jos markkinointia tehdään vain toisessa, menetetään suuri osa kohtaamisista ja siten myös tuloksesta, toteaa Auvinen.

Toimitusjohtaja Riitta Auvinen veti aiemmin Sopranossa viestintäyksikköä. Lisäksi hän oli varatoimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. – Neljätoista vauhdikasta, mielenkiintoista ja opettavaista vuotta takana. Markkinointitalon käynnistynyt toiminta näyttää siltä, että hitaampaa vauhtia ei ole tulevaisuudessakaan luvassa, kertoo Auvinen.

Markkinointitalon asiakkuusjohtaja ja toinen perustaja, Minna Hietaniemi, on tehnyt tulosta tapahtumamarkkinoinnin parissa viimeiset neljä vuotta. Mediamaailman osaamisen hän on hankkinut SBS:ltä ja Maikkarilta.

– Markkinoille tulee vuosittain tuhansia uusia tuotteita, joita ihmisten halutaan kokeilevan. Kuluttajakäyttäytymisen muutos vaatii yhä enemmän uusia ideoita ja tehokkaita markkinoinnin ratkaisuja, kuvailee Hietaniemi.

Markkinointitalon hallituksessa on mukana San Franciscossa asuva Sari Stenfors. Strategisen markkinoinnin lisäksi Stenforsin erityisosaamisalue on sosiaalinen media.

– Olemme tyytyväisiä saadessamme Sarin mukaan kehittämään ja kasvattamaan yritystämme. Meillä suomalaisilla on paljon opittavaa USA:sta, jossa ollaan maileja edellä meitä sekä sosiaalisessa mediassa että tapahtuma-markkinoinnissa, toteaa Auvinen.

Markkinointitalo aikoo palkata 10 uutta työntekijää vuoden 2012 loppuun mennessä. Toiminta aloitetaan neljän hengen voimin ja lisärekrytoinnit ovat päällä.

– Etsimme markkinointiviestinnän ammattilaisia, jotka ovat valmiita ajattelemaan asiakaskeskeisesti ja kyseenalaistamaan nykyiset toimintamallit. Lisäksi he tietävät, että luovuus ei ole pelkkää hauskanpitoa, vaan kyky saada aikaan liiketoiminnallisia parannuksia, Auvinen kertoo.