Aikaisemmin tutkimus perustui satunnaisesti valittuun tutkimusviikkoon, joka edusti yhden kuukauden kuuntelua. Uudessa tutkimuksessa radionkuuntelua tutkitaan satunnaisen viikon sijaan joka päivä ja kuuntelijaluvut kattavat tasaisesti koko kuukauden. Viikonpäiväkohtaiset luvut esitetään kyseisen viikonpäivän keskiarvona.

”Kansallinen radiotutkimus on ollut jo pitkään mediatutkimuksen aatelia otoksen ja tarkkuuden suhteen. Jatkossa tiedämme entistäkin tarkemmin, mitä suomalaiset kuuntelevat. Esimerkiksi juhlapyhien osuminen tutkimusviikolle tai suosikkijuontajan sairastuminen eivät enää vaikuta kuukausiraportin luotettavuuteen kuten ennen”, RadioMedian mediapäällikkö Riina Aho kertoo.

Uudistuksen johdosta myös raportointipäivät vakiintuvat.

”Etukäteen tiedettävät raportointipäivät auttavat meitä hyödyntämään tuloksia entistä suunnitellummin. Uudistus helpottaa sekä mainontaa myyvien radioasemien että mainonnan ostajien työtä”, Aho toteaa.

KRT 365 -tutkimus pähkinänkuoressa

KRT:n perusjoukon muodostavat yhdeksän vuotta täyttäneet suomen- ja ruotsinkieliset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kuukausiraportin otoskoko on 1 500 henkeä. Tutkimuksen otoskoko ja tutkimusmenetelmä pysyvät jatkossakin samana. Jokainen tutkimukseen rekrytoitu vastaaja pitää päiväkirjaa radionkuuntelustaan 15 minuutin tarkkuudella sovitun tutkimusviikon ajan.

Tutkimuksen laatua parannettiin viimeksi vuonna 2009. Silloin otokseen otettiin mukaan ruotsinkieliset sekä ihmiset, joiden puhelinnumero ei ole saatavilla. KRT oli myös ensimmäinen mediankäyttöä seuraava tutkimus, joka siirtyi väestörekisteriotantaan.

Tutkimuksen toteuttaa Finnpanel ja sen tilaajia ovat RadioMedian lisäksi Yleisradio sekä Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL. Tilaajat muodostavat tutkimuksen ohjausryhmän, joka valvoo ja kehittää tutkimusta yhdessä tutkimusyrityksen kanssa. Radiotutkimusta on tehty vuodesta 1985.