HS:n mukaan kymmenet pörssimeklarit ja muut pankkiirit ovat käyneet viime vuosina niin sanottua lyhyttä arvopaperikauppaa työnantajansa kiellosta huolimatta.

Helsingin Sanomat selvitti kymmenen eri pörssivälittäjän työntekijöiden kauppoja. Kahdeksan liikkeen työntekijät olivat rikkoneet sääntöjä. Nyt Helsingin Sanomat pyytää lukijoiden apua lisäselvitysten teossa. Tiedonkeruun nimi on englanniksi crowdsourcing, joka on suomennettu toistaiseksi sanalla ”joukkoistaminen”. Se tarkoittaa lukijoiden osallistumista tutkivaan journalismiin.

HS on julkaissut 10.lokakuuta 2011 alkaen  verkossa 24 pörssivälittäjän ja omaisuudenhoitajan henkilökunnan omat arvopaperikaupat kuluneen viiden vuoden ajalta. Lukijat voivat osallistua epäilyttävien pörssikauppojen etsimiseen ja kertoa niistä lehdelle.

Tietosuojavaltuutetun tutkimukset käynnistyivät, kun toimistolle toimitettiin selvityspyyntö. Selvityspyynnössä tietosuojavaltuutettua pyydetään selvittämään, onko Helsingin Sanomat koonnut lainvastaisen henkilörekisterin julkaisemalla pankkiiritutkimuksen tiedot verkkosivuillaan.