Verkkomainonnan eri mainosmuotojen kehitys noudattelee alkuvuoden linjaa. Display- ja luokiteltu verkkomainonta kehittyvät kaksinumeroisin kasvuluvuin ja hakumainonta näyttää maltillista kasvua. Sähköiset hakemistot ovat hieman piristyneet ja yltävät miltei viime vuoden tasolle.

Uusia mainosmuotoja

Panostusten seuraaminen on haastavaa uusien mainosmuotojen nopean kehittymisen vuoksi. IAB Finlandin alustavien tietojen mukaan toimistoilta kerätyn Facebook-mainonnan määrä heinä-syyskuussa oli hieman yli 3 miljoonaa euroa.

Kaavio 1: Verkkomainonnan jakautuminen heinä–syyskuussa 2011

Verkkomainonnan näkymät 2012

Panostusten IAB Finlandin teettämän asiantuntijakyselyn mukaan verkkomainonnan ennustetaan kasvavan keskimäärin 15 % vuoden 2012 alkupuoliskolla. Kasvun kohteita ovat arvioiden mukaan display- ja hakumainonta.