– Nuorten innostaminen ja motivointi on opettajan yksi haastavimmista tehtävistä, toteaa Kaisa Kinnunen.

Vuoden Mediakasvattajan valitsivat Aikakausmedia ja Mediakasvatusseura. Mediakasvattajapalkinto myönnetään opettajalle, joka on ansioitunut lasten tai nuorten mediakasvatustyössä, medialukutaidon opetuksessa ja erityisesti aikakauslehtien opetuskäytössä.

Kaisa Kinnusen palkintoperusteissa todetaan, että hän on ottanut aikakauslehdet luontevaksi osaksi opettamiensa aineiden arkea; taustamateriaaliksi, kriittiseen luetunymmärtämiseen ja kuvien merkityksen arviointiin.

Kinnunen ymmärtää mediasisältöjen yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja osaa opettaa oppilaitaan huomioimaan median käyttöön liittyviä moraalisia ja tekijänoikeudellisia kysymyksiä

Vuoden Mediakasvattaja on luonut Raumankarin kouluun valinnaisen oppiaineen, mediapajan, jossa oppilaat saavat oppia lehden tekemisestä juttujen valokuvauksen ja lehden taiton kautta. Hän on myös suunnittelemassa ja organisoimassa oppilaskunnan lukupistettä.

Innostavalla, monipuolisella ja asiantuntevalla työllään Kaisa Kinnunen on opastanut myös kollegoitaan sekä median edustajia mediakasvatustyön pariin.

Aikakauslehdistön Vuoden Mediakasvattaja -palkinto on suuruudeltaan 2 000 euroa, ja se luovutetaan Koulujen Aikakauslehtiviikolla 8.11.2011.

Mediakasvattajapalkinto on osa Aikakausmedian Aikakauslehti opinnoissa -toimintaa. Palkinto jaetaan nyt seitsemännen kerran. Kilpailun kummina on tänä vuonna Otavamedia Oy.