Alma Median strategiana on kasvattaa digitaalisten palveluiden osuutta konsernin liikevaihdosta. Yhtiö panostaa aiempaa voimakkaammin digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä toiminnan tehokkuuden ja laadun parantamiseen julkaisuliiketoiminnassa. Tämän uudistuksen kiihdyttämiseksi Alma Media käynnistää uuden toimintamallin suunnittelun. Yhtiö tähtää merkittäviin muutoksiin sekä konsernin organisaatiossa että sen johtamisjärjestelmässä vuoden 2012 alusta.

Merkittävimmät suunnitellut muutokset Alma Median organisaatiossa ovat:

– Uuden digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvän kehitys- ja palveluyksikön perustaminen. Tällä tavoitellaan voimavarojen lisäämistä strategisesti tärkeälle kasvualueelle.

Samassa yhteydessä Alma Media on aloittanut suunnittelun konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistamiseksi.

Uudistusten mahdolliset henkilöstövaikutukset selviävät suunnittelun edetessä, ja mikäli niitä on, niistä neuvotellaan yhteistoimintalain mukaisesti.