YLE tiivistää Teeman ja TV1:n yhteistyötä ja kanavat siirtyvät saman ohjelmapäällikön alaisuuteen. Muutos tehdään vuoden 2012 alusta. Kanavat pysyvät erillisinä, eikä niiden profiileihin olla tekemässä suuria muutoksia. YLE Teeman nykyinen ohjelmapäällikkö Ulla Martikainen-Florath jää eläkkeelle ensi kesänä.

”Ylen strategian mukaisesti TV1 ja Teema tekevät jatkossa entistä enemmän sisällöllistä yhteistyötä. Sitä tehdään erityisesti kulttuuriohjelmiin ja -tapahtumiin liittyen”, sanoo Ylen tv-päällikkö Riitta Pihlajamäki.

Ylen tv-kanavia on johdettu vuoden 2011 alusta asti kokonaisuutena, josta vastaa tv-päällikkö. Operatiivinen vastuu kanavien toiminnasta on ohjelmapäälliköillä.

”Nyt on oikea sauma muutokselle. Olen ollut rakentamassa YLE Teemaa sen alusta alkaen ja syksy on ollut 10-vuotistaipaletta juhlivalle kanavalle, sen intohimoiselle tekijätiimille ja katsojille hieno merkkipaalu”, kertoo Ulla Martikainen-Florath. Martikainen-Florath jatkaa kevään ajan tv-yksikössä mm. kansainvälisissä erityistehtävissä.

”YLE Teeman sisällöt ovat minulle erittäin läheisiä ja koen tärkeäksi sen, että Teema jatkaa omalla profiilillaan eteenpäin. Uskon silti vahvasti, että voimme tehdä nykyistä enemmän ohjelmallista yhteistyötä TV1:n ja Teeman välillä”, Airi Vilhunen toteaa.