Ylivoimaisesti suosituin sosiaalinen media on Facebook, jota käyttää neljä viidestä markkinointipäättäjästä. Seuraavaksi suosituimmat ovat YouTube (41 %), Twitter (34 %), LinkedIn (33 %) ja Google+ (17 %). Twitter on nousemassa Facebookin vanavedessä yhdeksi suosituimmista sosiaalisen median välineistä.

 

Sosiaalisen median käyttö b-to-b-asiakasprojekteissa kasvussa

 

”Tutkimuksen mukaan sosiaalisten medioiden käytön kasvun ajureina ovat halu lisätä brändin ja imagon tunnettuutta, kasvattaa näkyvyyttä sekä käydä asiakkaiden kanssa jatkuvaa vuoropuhelua siellä missä asiakkaatkin ovat. Maamme työyhteisöt empivät vielä kampanjointia tieto- ja osaamisvajeen takia. Valmiita konsepteja on kyllä saatavilla jo markkinoilta, mutta ylläpidon ja seurannan työläys askarruttaa päättäjiä”, Viisikko-Communica VCA Oy:n tutkimusjohtaja, viestintäkonsultti Marko Karttunen kertoo.

Vastaajilta kysyttiin, mitä kohderyhmiä he tavoittelevat sosiaalisen median avulla. Joka toinen työyhteisö (53 %) kertoi hyödyntävänsä sosiaalisia medioita asiakasyritystensä suuntaan. Sosiaalisen median käyttö kanavana nousi hieman korkeammaksi b-to-c-asiakasprojekteissa (56 %). Päättäjiltä kysyttiin myös, ovatko he hyödyntäneet mobiilimarkkinointia viestinnässään. Tulosten mukaan joka viides (22 %) työyhteisö on käyttänyt mobiilimainosviestejä muun markkinointiviestintänsä rinnalla.

Viestintätoimisto VCA selvitti kotimaisten markkinointipäättäjien arvioita 28.–29.9.2011 Markkinointiviestinnän viikolla Wanhassa Satamassa. Siihen vastasi yhteensä 564 yksityisen sektorin ja julkishallinnon markkinointiviestintäpalvelujen ostajaa, jotka hankkivat alan palveluita sekä viestintä- että mainostoimistoista.

”Tulokset osoittavat, että päättäjiltä puuttuvat mittarit sosiaalisten medioiden tehon mittaamiseen. Lisäksi ykköskriteerinä ei välttämättä enää ole yrityksen tykkääjien tai seuraajien määrä tai kävijäliikenne, vaan se, että investointien sosiaaliseen mediaan pitää tuottaa mitattavasti lisää kontakteja ja myyntiä”, Karttunen toteaa.