Sanoma Magazines Finlandin uusi Aikakauslehdet-yksikkö vastaa yhtiön aikakauslehtiliiketoiminnan tuloksesta, lehtien sisällöllisestä kehittämisestä, toimituksista ja brändimarkkinoinnista. Yksikköä johtaa kustantaja Riitta Pollari, joka on Sanoma Magazines Finlandin johtoryhmän jäsen.

Ekonomi Taina Hynninen on nimitetty aikakauslehtien liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi. Hän siirtyy tehtävään aikakauslehtien brändiviestinnän johtajan paikalta. Aiemmin Taina Hynninen on toiminut Sanoma Magazinesissa mm. lehtiryhmän johtajana ja markkinointijohtajana.

KTM Elina Männikkö on nimitetty suunnittelujohtajaksi. Hän on aiemmin toiminut mm. yhtiön kehitysjohtajana.

Brändimarkkinoinnista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty KTM Johanna Wilén. Hän siirtyy tehtävään brand managerin paikalta ja on aiemmin työskennellyt mm. mediatoimisto Dagmarin strategiajohtajana ja plannerina.

Aikakauslehtien digitaalisesta kehityksestä vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Harri Lindfors, joka siirtyy tehtävään Tietokoneen päätoimittajan paikalta. Hän on aiemmin toiminut verkkopäätoimittajana yhtiön Verkkojulkaisuissa sekä toimituspäällikkönä Yritysjulkaisuissa.