Palkinto myönnetään sellaiselle journalistille tai muulle mielipidevaikuttajalle, joka on työssään käyttänyt esimerkillisesti suomen kieltä tai edistänyt merkittävästi tätä päämäärää.
 
Palkintolautakunta perustelee valintaansa toteamalla, että Eva Latvakangas on laaja-alaisesti osaava ja monipuolisesti sivistynyt toimittaja. Hän on uransa aikana kirjoittanut monenlaisia juttuja Otto von Habsburgin haastatteluista Formula 1 kisoihin Belgiassa. Hän on omimillaan laajemmissa haastatteluissa, mutta myös pienimuotoiset pakinat kuuluvat hänen repertuaariinsa. Asiajuttujen tekijänä hän on tarkka tietojen paikkansa pitävyydestä.

Eva Latvakangas on kielen taitaja. Hän osaa käyttää kolmea kieltä juttujen kehittelyssä siten, että kieli saa lisää elävyyttä mutta lopputulos pysyy hyvänä suomen kielenä. Hänen kielensä elää arjen tasalla ja on lukijan hyvin ymmärrettävissä.
 
Eva Latvakangas (s.1949) on suorittanut toimittajatutkinnon Tampereen yliopistossa v. 1973 ja yhteiskuntatieteen maisterin tutkinnon v. 1976. Hän on opiskellut myös Illinoisissa Augustana Collegessa ja Åbo Akademissa. Työuransa hän aloitti Hufvudstadsbladetissa v. 1970. Turun Sanomia hän on palvellut vuodesta 1973 lähtien. Hän on työskennellyt lehden eri osastoilla. Viimeisen vuoden aikana hän on kirjoittanut laajempia Turun kaupunkikuvana kehittymiseen liittyviä kirjoituksia.
 
Palkintolautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana Suomalaisen klubin puheenjohtaja, pääkonsuli Johannes Koroma sekä jäseninä professori Tuomo Tuomi, opetusneuvos Antti Henttonen, filosofian maisteri, kirjailija Virpi Hämeen-Anttila, Äidinkielen opettajien liiton puheenjohtaja Minna Harmanen, lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa ja professori Jarmo Virmavirta.
 
Palkinto jaettiin nyt toisen kerran. Ensimmäisen Mikko Pohtola –palkinnon vuonna 2009 sai Talouselämä-lehden päätoimittaja Pekka Seppänen.
 
Kilpailun internetsivusto on www.suomalaisuus.fi , mistä löytyvät myös kilpailun säännöt.