Kansalliskirjasto valmistelee digitointiin ja Kansalliskirjaston digitoitujen aineistojen tutkimuskäyttöön liittyvän professuurin perustamista yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Suunniteltu professuuri sijoittunee tietojenkäsittelytieteen tai kieliteknologian alaan Helsingin yliopistossa. Selvitys professuurin perustamisesta valmistuu joulukuussa 2011.

Kansalliskirjasto on digitoinut tutkijoiden ja suuren yleisön käyttöön vuosien varrella liki viisi ja puoli miljoonaa sivua vanhoja aineistoja. Suuri määrä digitaalisessa muodossa olevaa aineistoa tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia tutkimukselle, ja näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen tulee selvittää. Valmisteilla oleva professuurin paikka vastaa tähän tarpeeseen.