Kolmasosa nykyopiskelijoista pitää internetiä yhtä tärkeänä välttämättömyytenä kuin ilmaa, vettä, ruokaa ja suojaa. Tietoverkon merkitys ihmisten elämässä paljastuu Ciscon tekemästä 2011 Cisco Connected World Technology Report -selvityksestä. Selvityksen mukaan yli puolet opiskelijoista ei voisi elää ilman internetiä ja osa piti sitä jopa tärkeämpänä kuin autoa, treffeillä käymistä ja juhlimista.

Ciscon mukaan opiskelijoiden suhtautuminen internetiin antaa esimakua siitä, miten tämä työelämään siirtymässä oleva sukupolvi asenteineen ja odotuksineen tulee vaatimaan yrityksiltä. Nämä internetiin ja yhteydenpitoon liittyvät asenteet tulevat vaikuttamaan rekrytointitavoista viestintävälineisiin ja mobiilista elämäntyylistä tietoturvaan.

Cisco Connected World Technology Report toteutettiin nyt toista kertaa ja siinä tutkitaan ihmisen käyttäytymisen, internetin ja ryhmätyöskentelyn suhdetta.

Selvityksen mukaan 33 prosenttia opiskelijoista ja nuorista työntekijöistä pitää internetiä välttämättömyytenä, kuten ilmaa, vettä, ruokaa ja suojaa. Opiskelijoista 49 prosenttia ja nuorista työntekijöistä 47 prosenttia pitää sitä lähes yhtä tärkeänä kuin kyseisiä välttämättömyyksiä. 80 prosenttia kyselyyn osallistuneista arvioi internetin olevan olennaisen tärkeä osa heidän päivittäistä elämäänsä. Yli puolet (55 prosenttia opiskelijoista ja 62 prosenttia nuorista työntekijöistä) sanoi, etteivät voisi elää ilman internetiä. 64 prosenttia opiskelijoista luopuisi mieluummin autostaan kuin internetistä.

“Yritysten pitäisi miettiä, miten niiden tulisi muuttua houkutellakseen tulevaisuuden lahjakkuuksia. Internetistä on tullut uusi sähkö- tai vesijohtoverkosto, ilman sitä on vaikea elää eikä mikään toimi niin kuin haluaisi. Internetin merkitys kasvaa koko ajan, kun nyt sieltä ei enää vain haeta tietoa vaan se on yhä vahvemmin myös sosiaalisen elämän jatke ja tärkeä vuorovaikutuksen kanava”, toteaa Suomen Ciscon toimitusjohtaja Esa Korvenmaa.

”Yritysten IT-johdon tulee arvioida, miten yritys voisi valmistua niihin liikkuvan työn ja tietoturvan haasteisiin, joihin tuleva sukupolvi meidät vie. Kaksi kolmasosaa opiskelijoista ja yli puolet työelämään siirtyneistä pitää mobiililaitteita, kuten kannettavaa, älypuhelinta tai tablet-laitetta tärkeimpänä teknologisena laitteenaan elämässään. Tämä suhtautuminen haastaa perinteisen tietokoneen työkaluna.

Pöytäkonetta tärkeämpää tulee olemaan se, että työntekijät pääsevät internetiin ja työpaikan informatioon käsiksi mistä ja milloin vain. Jo viime vuonna Cisco Connected World Technology Report -selvityksessä 60 prosenttia vastanneista arvioi, etteivät fyysiset toimistot ole tuottavuuden kannalta tärkeitä. Uskon, että tulevien sukupolvien myötä tämä käsitys vain vahvistuu”, Korvenmaa arvelee.

 

Verkosta on tullut ystävä ja ystävät ovat verkossa

 

Internetistä on tullut joillekin ensirakkaus. 40 prosenttia kyselyn yliopisto-opiskelijoista vastasi, että internet on heille tärkeämpi kuin treffeillä käyminen, ystävien tapaaminen tai musiikin kuuntelu.

Kun aiemmat sukupolvet ovat pitäneet tapaamista kasvotusten tärkeänä, tulevat sukupolvet haluavat kohdata ihmisiä verkon välityksellä.

”Sosiaalinen elämä 2.0 ei merkitse sitä, että ihminen seurustelisi koneen kanssa vaan hän kohtaa verkon välityksellä ystäviään. Esimerkiksi Facebookin merkityksestä kertoo paljon se, että jopa joka neljäs opiskelija (27 prosenttia) piti Facebookia tärkeämpänä kuin juhlimista, treffeillä käymistä, musiikin kuuntelua tai kavereiden kanssa oleskelua. Joissakin maissa Facebook rankattiin jopa ykköseksi, tärkeämmäksi kuin ystävien tapaaminen”, Korvenmaa toteaa.

91 prosenttia opiskelijoista ja 88 prosenttia nuorista työntekijöistä oli perustanut Facebookiin oman profiilin. 81 prosenttia opiskelijoista ja 73 prosenttia työssä käyvistä kertoi käyvänsä Facebookissa päivittäin. 33 prosenttia tarkistaa Facebookista kavereidensa kuulumisia tai päivittää omaa statustaan vähintään viisi kertaa päivässä.

Työssäkäyvistä vastaajista 70 prosenttia ilmoitti, että heidän esimiehensä ja työkaverinsa ovat myös Facebook-kavereita. Tämä kertoo työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtymisestä. Jo työelämässä olevista Twitterin käyttäjistä 68 prosenttia seuraa esimiehensä tai kollegojensa Twitter-viestejä. 42 prosenttia kertoi seuraavansa sekä esimiehiään että kollegojaan. 32 prosenttia ilmoitti pitävänsä työasiat ja vapaa-ajan asiat erillään.

Selvityksen teetti Cisco ja sen toteutti yhdysvaltalainen tutkimusyhtiö InsightExpress. Tutkimuksen kohteena olivat yliopisto-opiskelijat sekä nuoret, työelämässä vasta aloittaneet. Tutkimus toteutettiin 14 eri maassa ja otanta oli yhteensä 2 800 henkilöä. Euroopasta mukana olivat Iso-Britannia, Espanja, Saksa, Italia ja Venäjä.

Lähde: www.epressi.com