JSN totesi, että Perussuomalaiset r.p.:ltä puuttuu lyhyt ja ytimekäs, journalistiseen otsikkokäyttöön sopiva lyhenne. Ennen kuin yleisesti hyväksytty lyhenne on olemassa, on ymmärrettävää, jos tiedotusvälineet turvautuvat kansanomaiseen lyhenteeseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että sana persu on tyyliltään arkinen ja joskus halventava. Neuvosto ei voi eikä halua kuitenkaan kieltää yksittäistä sanaa, mutta suosittaa, että tiedotusvälineet käyttäisivät kyseistä sanaa ja muita vastaavia ilmaisuja asiateksteissään harkitusti.

Kansanomaiset ilmaisut sopivat paremmin pakinoihin, kevyehköihin kolumneihin ja esimerkiksi suoriin haastattelulausuntoihin.