”Alan yritysten kasvunäkymät ovat odotetusti heikentyneet yleisen maailman talouden epävarmuuden vuoksi”, sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

Usko oman yrityksen kasvuun on alalla kuitenkin edelleen vahva. Jopa 60 prosenttia toimitusjohtajista uskoo oman yrityksen myynnin kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana, 34 prosenttia odottaa myynnin pysyvän ennallaan ja vain kuusi prosenttia uskoo myynnin laskevan.

 

Pula osaajista jarruttaa kasvua

 

Ammattitaitoisen työvoiman puute on merkittävin markkinointiviestintäalan kasvun hidaste edelleen. Liki puolet vastaajista, 44 prosenttia, sanoo ammattitaitoisen henkilökunnan pulan jarruttavan myyntiä.

 

”Synkentyneistä näkymistä huolimatta digitaalisen viestinnän ja siihen liittyvien palveluiden kasvuodotukset kaikissa kanavissa ovat erittäin hyvät. Myös markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamiseen liittyville palveluille on kysyntää”, Tarja Virmala sanoo.

 

Markkinointiviestintäalan tulevaisuuden odotukset syyskuussa ovat heikompia kuin teollisuuden ja palvelujen odotukset Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n heinäkuun barometrissä. Näkymät ovat kaikilla asiakastoimialoilla heikommat kuin aiemmin tänä vuonna.

 

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdanne-kehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Kolmannen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 445 suurimmalle markkinointiviestintäalan yrityksen toimitusjohtajalle. Vastaukset kerättiin 1.9. – 14.9­. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan. Tutkimuksen toteuttaa MTL:n toimeksiannosta tutkimusyritys Think If Laboratories Oy.