Viestinnän Keskusliitto ja sen jäsenliitot Sanomalehtien Liitto, Aikakauslehtien Liitto sekä Graafinen Teollisuus ovat laskeneet, että arvonlisäveron korotus ei tuo valtion kassaan arvioitua 90 miljoonaa euroa. Jos otetaan huomioon lehtien tulojen vähentymisestä ja lisääntyvästä työttömyydestä aiheutuvat seuraamukset, kokonaisverokertymä voi jäädä yli 30 miljoonaa euroa negatiiviseksi, liitto otaksuu.

”Pyysimme valtiovarainministeriä ja -ministeriötä selvittämään veromuutoksen taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset ennen lopullista päätöksentekoa. Liitto teki omat laskelmansa ja halusi käydä luvut läpi yhteisessä työryhmässä, jotta päätöksentekijöillä olisi riittävästi oikeaa tietoa korotuksen vaikutuksista. On todella valitettavaa, ettei muutoksen seuraamuksia haluttu selvittää”, toteaa Viestinnän Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Kai Telanne.

”Luotan siihen, että arvonlisäverolain muutoksen yhteydessä kansanedustajat ymmärtävät lehdistön merkityksen moniarvoiselle tiedonvälitykselle ja suomalaiselle sivistykselle. Sosiaalinen media ei korvaa laadukasta uutisointia esimerkiksi paikallisista asioista”, sanoo Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.