Kesäkuun alussa voimaan astuneen uuden postitoimilain mukaan yksityiset yritykset ja yhteisöt voivat hakea toimilupaa kirjelähetysten jakeluun. Postitoimintaa Esan Kirjapaino Oy harjoittaisi tytäryhtiönsä Esa Jakelut Oy:n kautta. Postitoimiluvalla Esa Jakelut Oy olisi oikeutettu lehtijakelun lisäksi jakamaan kirje- ja pakettilähetyksiä.

Sähköisen viestinnän lisääntyminen muuttaa postitoimintaa ja sen toimintaympäristöä. Se vaikuttaa myös siihen, että sanomalehtien jakelukappaleiden määrä on vähitellen laskemassa. Hakemalla postitoimilupaa Esa Jakelut Oy pyrkii turvaamaan Etelä-Suomen Sanomien, Itä-Hämeen ja muiden asiakaslehtien kustannustehokkaan varhaisjakelun hakemalla jakeluverkkoonsa lisää jaettavaa. Postitoimilupa mahdollistaisi myös sanomalehtien varhaisjakelun ja muun postin päiväjakelun osittaisen yhdistämisen.

– Hakemalla postitoimilupaa Esa Jakelut Oy varautuu uusien tuotteiden ottamiseen omaan jakeluverkostoonsa. Ilman postitoimilupaa verkostoon otettavien lisätuotteiden määrää on vaikea kasvattaa, kertoo Esa Jakelut Oy:n toimitusjohtaja Juhani Penttilä.

Lisätuotteiden ottaminen jakelutoimintaan helpottaa myös jakajien saatavuutta, sillä uudet tuotteet turvaavat jakajien ansiotason kehityksen.

Esan Kirjapaino Oy:n tytäryhtiö Esa Jakelut Oy on vuonna 1996 perustettu jakeluyritys, joka jakaa päivittäin keskimäärin 70 000 lähetystä omalla jakelualueelleen Lahdessa ja sen lähikunnissa. Alueella on noin 117 000 postinsaajakotitaloutta.