Mainostajien panostukset verkkomainontaan jatkavat edelleen kasvukäyrällä. Verrattuna vuoden 2010 ensimmäiseen puoliskoon verkkomainonnan kokonaiskasvu oli 10,3 %. Verkkomainontaan panostettiin 101,9 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa.

Alkuvuonna hakusanamainonnan kasvu hidastui päätyen 0,5 %:n laskuun panostusten ollessa 31,5 miljoonaa euroa. Sähköisten hakemistojen osuus laski 16,9 % panostusten ollessa nyt 15,7 miljoonaa euroa. Displaymainontaan panostettiin yhteensä 36,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 31,2 % ja luokiteltuun mainontaan panostettiin 18,6 miljoonaa euroa 29,2 %:n kasvulla.

”Displaymainonnan kasvua on vauhdittanut mm. instream-videomainonta, joka oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 9% koko displayn määrästä. Lisäksi uudet tuotteistukset näkynevät kasvaneessa displayn määrässä. Luokiteltujen kasvua selittänee alkuvuonna hyvin kasvaneet rekry- ja asuntomarkkinat. Haku- ja hakemistomainonta on edelleen merkittävä internetmainonnan muoto, lähes 50 milj. euron panostuksilla. Merkittävin syy verkkomainonnan jatkuvaan kasvuun on kuitenkin mainostajien vakuuttuminen verkkomainonnan eri muotojen toimivuudesta kohderyhmien tavoittamisessa”, toteaa Tiina Järvilehto IAB:n hallituksen puheenjohtaja.

Alle 50 henkilön yritykset panostavat hakumainontaan

IAB Finland arvioi hakumainonnan panostusten kanavoitumista (suoraan mainostajien itse hakukoneyritykseltä ostetuksi tai toimistojen kautta ostetuksi) TNS Gallupin PäättäjäAtlas -tutkimuksen avulla. ”Halusimme selvittää miten hakumainonnan panostukset kanavoituvat yrityskoon mukaan. Tutkimus paljasti alle 50 hengen yritysten tekevän noin kolme neljäsosaa kaikista hakukoneyritykseltä suorina ostoina tehtävistä ostoista. Tutkimuksen mukaan alle 50 hengen yritykset vastaavat 70 %:sta hakumainonnan kokonaisostoista”, kertoo IAB:n toiminnanjohtaja Birgitta Takala.

Facebook mainonta Suomessa

Panostusten seuraaminen on haastavaa uusien mainosmuotojen nopean kehittymisen vuoksi. IAB Finland on kerännyt alustavat tiedot myös tammi-kesäkuussa Facebookiin panostetuista mainoseuroista Suomessa. ”Arviomme mukaan Facebookiin on panostettu vähintään 2 miljoonaa euroa toimistojen kautta välitetyn Facebook mainonnan muodossa”, kommentoi Birgitta Takala.  

IAB Finlandin raportti verkkomainonnasta.