Journalistin ohjeiden mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava. 

MTV3:n www-sivuilla Helmi-osiossa julkaistussa jutussa kerrottiin MTV3:n ja Danone Activian yhteistyössä toteuttamasta kilpailusta, johon kuka tahansa on voinut hakeutua testaamaan terveysvaikutteista jogurttia. Jutun mukaan ”kokonaisarvioksi Activia-tuotteet saivat testiryhmältä huikeat 4 Helmi-pistettä asteikolla 1-5”. Jutun lopussa on merkintä ”MTV3/Helmi” ja linkki, joka johtaa mtv3.fi:n sivuston Danone-osioon. Se alkaa otsikolla ja tekstillä, jotka ovat samat kuin mtv3.fi:n/Helmen toimituksellisella sivulla. Yläkulmassa on merkintä ”Testiryhmän tarjoaa Danone”. Linkit johtavat yhteistyössä toteutettuun kilpailuun ja sen tuloksien esittelyyn.

Julkisen sanan neuvoston käsityksen mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja MTV3.fi:n Helmi-sivustolla on yhtiön tekemien täsmennystenkin jäl

keen epäselvä. Nettisivustolla käytetään esimerkiksi termejä toimitus, toimittajat ja artikkeli, jotka viittaavat perinteisiin journalistisiin ilmaisuihin. Nettisivuilla liikkuvalta henkilöltä edellytetään erityistä tarkkaavaisuutta, jotta hän pystyisi hahmottamaan, kenen tuottamilla sivuilla hän kulloinkin on. Helmi-nettisivustolla tuodaan selkeästi kaupallisen aineiston sisään toimituksen nimiin kirjattuja, uutisia muistuttavia juttuja. Niiden tarkoitus on tukea mainostajan kaupallista sanomaa ja tuoda journalistisin keinoin uskottavuutta mainostajan viestille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.