Digitaalisen liiketoiminnan johtajaksi on nimitetty John Martin, 41. Hän on toiminut Oppiminen-liiketoiminnan johtajana ja Sanoma Learning & Literaturen johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2009. Aiemmin hän on työskennellyt Swets & Zeitlinger Publishersin toimitusjohtajana ja Swets Information Servicesin kaupallisena johtajana.

 Kevään aikana Sanoma on jo tehnyt useita muutoksia liiketoimintaportfolioonsa. Toinen avainasia muutosprosessissa on uusi organisaatiorakenne. ”Uusi organisaatio vauhdittaa siirtymistä digitaalisiin medioihin, syventää kuluttaja- ja asiakastietämystämme entisestään, edistää innovaatioita ja parantaa prosessiemme tehokkuutta. Luomme myös vahvoja, kansainvälisiä osaamiskeskuksia, joilla varmistetaan resurssien tehokas jako konsernissa”, toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen sanoo.

 

Uusi organisaatio koostuu seitsemästä strategisesta liiketoimintayksiköstä: Sanoma News, Sanoma Media Finland (ent. Sanoma Magazines Finland ja Sanoma Entertainment), Sanoma Media Netherlands, Sanoma Media Russia & CEE, Sanoma Media Belgium, Sanoma Learning (ent. Sanoma Learning & Literature) ja Sanoma Trade. Samassa yhteydessä perustetaan kaksi uutta konsernitoimintoa. Kyseiset toiminnot eli Digital Operations (digitaalinen liiketoiminta) ja Customer Market Operations (asiakkuudet) toimivat erittäin tiiviissä yhteistyössä liiketoimintayksiköiden kanssa, kehittävät prosesseja ja asiakasymmärrystä sekä varmistavat, että konsernin digitaalista osaamista hyödynnetään tehokkaasti. Digitaalisen liiketoiminnan johtaja (Chief Digital Officer, CDO) vastaa yhtenäisen digitaalisen tarjooman kehittämisestä ja uusien digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisesta ja hyödyntämisestä. Asiakkuusjohtaja (Customer Market Officer, CMO) kehittää Sanoman strategisen markkinoinnin prosesseja sekä ylivertaista kuluttaja- ja mainostajaymmärrystä. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.9.2011. Sanoma Learning & Literaturen nimi muuttuu syyskuun loppuun mennessä.

 

Johtoryhmä (Executive Management Group)

 

1.9. alkaen Sanoman johtoryhmä (Executive Management Group) koostuu seuraavista henkilöistä:

 

– Harri-Pekka Kaukonen, Sanoman toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

– Jacqueline Cuthbert, henkilöstöjohtaja

– Jacques Eijkens, johtaja, Sanoma Learning

– Koos Guis, johtaja, Sanoma Media Russia & CEE (vt.)

– Kim Ignatius, talousjohtaja

– John Martin, digitaalisen liiketoiminnan johtaja (CDO)

– Dick Molman, johtaja, Sanoma Media Netherlands

– Anu Nissinen, johtaja, Sanoma Media Finland

– Pekka Soini, johtaja, Sanoma News

– Aimé Van Hecke, johtaja, Sanoma Media Belgium

– asiakkuusjohtaja (CMO), joka nimitetään myöhemmin.

 

Sanoma Median nykyinen toimitusjohtaja Eija Ailasmaa jää sopimuksensa mukaisesti eläkkeelle vuoden loppuun mennessä. Hellevi Kekäläinen jatkaa Sanoma Traden johtajana.

 

Raportointirakenne

 

Tämä organisaatiomuutos ei vaikuta Sanoman taloudellisessa raportoinnissa käyttämiin liiketoimintasegmentteihin, jotka ovat Media, News, Learning ja Trade. Media-segmenttiin kuuluvat seuraavat strategiset liiketoimintayksiköt: Sanoma Media Netherlands, Sanoma Media Finland, Sanoma Media Russia & CEE ja Sanoma Media Belgium. News-segmentti koostuu mm. Suomen sanomalehtiliiketoiminnasta ja sähköisistä luokitelluista palveluista. Learning-segmenttiin kuuluvat konsernin oppimisratkaisut ja kielipalvelut. Trade vastaa vähittäiskaupasta ja kaupan palveluista. Myös konsernin rahavirtaa tuottavat yksiköt (Cash Generating Units, CGU) säilyvät ennallaan.