Blogi on aina kirjoittajansa näköinen ja persoonallisuus olennainen osa blogikulttuuria. Yksiselitteistä huippublogin reseptiä lienee mahdoton luoda, mutta tiettyjä selkeitä trendejä lukijoiden toiveista on löydettävissä.

 Rantapallo-matkailusivustolla heinäkuussa toteutetun kyselyn perusteella matkablogien toivotaan välittävän paitsi ihmisläheisiä tarinoita maailmalta, myös käytännön vinkkejä lukijan oman matkan suunnitteluun. Kyselyyn vastanneiden mukaan keskeisin syy matkablogien lukemiseen on nimenomaan tiedonhankinta.

Blogeista etsitään myös uusia matkaideoita ja niiden avulla perehdytään vieraisiin kulttuureihin. Blogien rooli vertaistiedon lähteenä on merkittävä.

Samat teemat nousivat esiin myös hyvän matkablogin tärkeimpiä ominaisuuksia kysyttäessä: matkakohteista kirjoittaminen ja informaation välittäminen olivat vastaajille kaikkein tärkeimmät elementit.

– Luen blogeja, joissa kerrotaan hyviä vinkkejä kohteista. Eli esimerkiksi edullisimman pihviannoksen hinta tai yhteystiedot kanoottivaelluksen järjestäjälle, kiteyttää eräs vastaaja osuvasti.

– Suosittelut ja vinkit ovat blogien parasta antia, koska niitä voi hyödyntää oman matkan suunnittelussa, toteaa toinen.

 

Ulosanti ja visuaalisuus elintärkeitä

 

Puhtaan tiedonvälityksen lisäksi lukijat kaipaavat bloggaajilta sujuvaa kynää ja vakaata kameraa. Vastaajien mukaan hyvä blogi on ulosanniltaan persoonallinen ja hauska.

– Luen mieluiten värikkäästi kirjoitettuja blogeja. Sellaisia, joissa käytetään huumoria ja kerronta on sujuvaa.

– Blogit, joissa on pelkkää wikipediatyyppistä infoa matkakohteesta, eivät kiinnosta. Elämää mukaan!

Verbaalinen lahjakkuus ei silti yksin riitä. Myös valokuvauksellista silmää tarvitaan.

– Huonot valokuvat ajavat minut heti pois, eli niillä on iso merkitys.

 

Vuorovaikutteisuus ja videot marginaalissa

 

Blogimaailman interaktiivisesta luonteesta huolimatta vastaajat eivät kokeneet vuorovaikutteisuutta kovinkaan tärkeäksi blogin menestyksen kannalta, sillä vain 3 % vastaajista mainitsi kommentoinnin syyksi lukea matkablogeja.

Hieman yllättävää oli myös videoiden jääminen vähälle huomiolle. Valokuvien rooli on matkablogeissa keskeinen, mutta vain murto-osa vastaajista piti videoita tärkeänä elementtinä.

Eurooppa maanosista kiinnostavin

 

Vaikka kaukokohteet ja reppumatkailu ovat viime aikoina olleet kovassa myötätuulessa, listasivat kyselyyn vastanneet kotoisan Euroopan selkeästi kiinnostavimmaksi maanosaksi: yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti lukevansa mieluiten Eurooppaa käsitteleviä matkablogeja.

Aasia tuli perässä lähestulkoon yhtä selvänä kakkosena jättäen muut kauas taakseen. Vähiten vastaajia kiinnostivat Afrikkaan ja Pohjois-Amerikkaan keskittyvät blogit.

 

 Lähde: www.epressi.com