STT:n toimittaja Johanna Aatsalo-Sallinen ja päätoimittaja Kari Väisänen olivat vuonna 1998 saaneet tietoja, että hiihtäjä Jari Räsänen käytti kiellettyjä dopingaineita. Oikeudessa toimittajat eivät kyenneet todistamaan väitettään, koska heidän lähteensä ei suostunut todistamaan. Koskaan toimittajat eivät ole lähdettään myöskään paljastaneet. Ammattitoimittajalle lähdesuojan kunnioittaminen on tabu.

Nyt tehty päätös on ammattimaisen journalismin kannalta erittäin merkittävä. Median tehtävänä on paljastaa epäkohtia. Tämä rohkaisee toimittajia lisäämään nimettömien lähteiden käyttöä tärkeissä uutisissa. Ratkaisulla on myös yhteiskunnallisesti laajaa vaikutusta, koska laadukkaalla journalismilla voidaan vahvistaa moraalia ja demokraattista yhteiskuntajärjestelmää.

STT:n uutistuotannon kannalta ratkaisu on helpottava. STT koki tuolloin valtavan kolauksen maineeseensa, mistä se kärsii edelleenkin. Nyt on osoitettu, että STT kirjoittaa luotettavaa uutismateriaalia. STT:lle käräjäoikeuden päätös oli synninpäästö.

Valitettavasti toimittajat joutuivat valheen takia oikeusmurhan kohteeksi menettäen työpaikkansakin. Toivottavasti tämäkin puoli korjataan ja syylliset asetetaan maksamaan takaisin aiheuttamansa vahingot.

Lue lisää