Suomalaisten matkapuhelinkäyttö lisääntyy ja monipuolistuu jatkuvasti. Samalla yleistyvät myös mobiilisisältöpalvelut, jotka muodostavat yhä merkittävämmän sektorin Suomessa. Mobiilisisältöpalveluilla tarkoitetaan puhelinverkon välityksellä matkapuhelimeen tai muuhun mobiilipäätelaitteeseen tilattavia ja tämän laitteen avulla käytettäviä palveluja. Niihin kuuluvat mm. soittoäänet, sääpalvelut, uutispalvelut, hakemistopalvelut ja äänestykset.

Mobiilisisältöpalveluiden markkinakokoa ei ole säännöllisesti seurattu aiemmin, vaikka kiinnostusta tällaiseen tietoon on ollut laajalti.”Erilaiset mobiilisisältöpalvelut ovat tunkeneet ihmisten arkeen viime vuosina. Päätelaitteiden kehittyminen on kiihdyttänyt myös sisältömarkkinoita. Markkinaseurannan avulla palveluntuottajat voivat kehittää palveluitaan entistä enemmän käyttäjälähtöisesti, ja näin saadaan entistä parempia palveluita markkinoille.”, luonnehtii TeleForum ry:n toimitusjohtaja Ville Nurmi.

Nyt käynnistyvä markkinaseuranta tekee mobiilisisältöpalvelujen sektorista selkeästi mitattavan. Se antaa kattavan kuvan markkinan nykytilasta sekä kehityksestä euromääräisten myyntilukujen valossa. Tarjolla on tietoa sisältökategorioittain, laskutustyypeittäin ja estoluokittain. Mobiilisisältöpalveluiden myyntiluvut julkistetaan kerran vuodessa.

Teleforum ry on sähköisten sisältöjen ja palveluiden tuottajien edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Teleforum ry:n jäsenet edustavat sisällöntuotannon koko kirjoa perinteisistä puhelinpalveluista jatkuvasti monipuolistuviin mobiilipalveluihin ja internetiin.

Lähde: www.epressi.com