Etenkin keski-ikäiset naiset ovat viime vuosina lisänneet voimakkaasti ostosten tekemistä netissä. Kaksi vuotta sitten vain muutama prosentti 40-55-vuotiaista naisista oli verkon aktiiviostajia. Nyt joka viides heistä ostaa verkosta säännöllisesti. Kuluttajina he ovat täysin erilaisia kuin nuoremmat, mikä näkyy myös heidän verkko-ostokäyttäytymisessään.

Monimuotoisempi verkko-ostajaryhmä on myös monipuolistanut internetistä ostettujen tuotteiden ja palveluiden kirjoa. Nykyään internetistä ostetaan käytännössä kaikkia samoja tuotteita kuin myymälöistä verkon ulkopuolelta. Samalla muuttuvat verkkokauppoihin kohdistuvat odotukset: esimerkiksi verkkokaupan asiakaspalvelulta vaaditaan yhä enemmän.

 

Ison kansanosan huvia – mutta ei kaikkien

 

Lähes kolme miljoonaa suomalaista on ostanut jonkin tuotteen tai palvelun internetistä. Netistä ostaminen alkaa olla koko kansan huvia. Suomessa on kuitenkin myös paljon sellaisia väestöryhmiä, joita asia ei suuremmin kiinnosta. Muun muassa pienituloiset sekä hieman varttuneempi väestö ovat muita harvemmin kokeilleet verkko-ostamista.

Internet-käyttäjien joukossa suurin kasvava ryhmä ovat 65-79-vuotiaat. Lisääntyvän netin käytön myötä myös verkko-ostaminen yleistynee heidän keskuudessaan. Eläkeläisten nettikäytön lisääntymisellä odotetaan olevan erityistä vaikutusta mm. sähköisten hyvinvointipalveluiden sekä matkailupalveluiden kysyntään.

Kyseiset tiedot selviävät TNS Gallupin tuoreesta Online Shopping 2011 -tutkimuksesta. Online Shopping on laaja tutkimus suomalaisten verkko-ostamisesta. Aihealueina ovat mm. verkkokauppojen tunnettuus, asiointi, eri tuoteryhmät, maksu- ja jakelutavat, asiakaskokemukset sekä -tyytyväisyys. Tutkimus toteutetaan vuosittain ja jokaisella tutkimuskierroksella haastatellaan noin 1000 suomalaista 15-64-vuotiasta internetin käyttäjää.

 Lähde www.epressi.com