”Kyseessä ei ole pelkästään  kampanja, vaan muutosprosessi, jonka yhtenä osana haluamme  positioida yhtiömme uudelleen tärkeimpien sidosryhmiemme parissa,” Stora Enso Rethink Teamin edustaja Lotta Syrmä korostaa.

”Kohderyhmänä  ovat kaikki tärkeimmät sidosryhmämme: asiakkaat, yhtiön omat työntekijät, osakkeenomistajat – yleisemminkin suomalaiset kuluttajat. Tähän mennessä olemme saaneet kampanjasta 99-prosenttisesti myönteistä palautetta. ”
 
Syrmän mukaan Stora Enson globaali uudelleenpositiointi sisältää  tv-kampanjan ohella valtavan määrän erilaisia sisäisiä ja ulkoisia elementtejä.  ”Televisiolla on vahva peitto tietyisssä sidosryhmissämme ja lisäksi se sopii ilmaisultaan muutoksemme kuvaamiseen.”
 
Toukokuun Parhaita Sekunteja arvioivat  AD Kimmo Bergroth JWT:ltä, toimitusjohtaja Ville Lehtinen Mainoskentästä ja itsensä voittajavalinnasta jäävännyt copy Jani Pösö, N2.
 
Kuukauden Parhaat Sekunnit Toukokuu 2011
 
Mainos:  Paper  Animation
 
Mainostaja: Stora Enso Oyj
Stora Enso Rethink Team
 
Mainostoimisto: N2
 
Tuotantoyhtiö: Fake Graphics
Ohjaaja: Sami Syrjä
 
Äänituotanto: Humina / Tuomas Seppänen
Alkuperäismusiikki: Humina / Juri Seppä
 
 Mediatoimisto: Toinen Helsinki Oy
 
 
Kuukauden Parhaat Sekunnit  -kilpailusta
 
Kuukauden Parhaat Sekunnit on MTV3:n, Subin ja MTL:n yhteinen mainoskilpailu, jossa vaihtuvajäseninen raati arvioi edellisen kuukauden aikana ensiesityksensä saanutta tv-mainontaa. Kuukauden Parhaat Sekunnit on palkinnut ajankohtaista, idealtaan ja toteutukseltaan onnistunutta tv-mainontaa vuodesta 1994 lähtien. Tuorein voittaja, shortlista ja arkisto osoitteessa spotti.fi.