Levikintarkastus Oy:n tarkastamien painettujen lehtien määrä on pysynyt ennallaan. Yhteensä tarkastettiin 394 sanoma- ja aikakauslehteä sekä niiden erikoispainosta. Näissä tarkastuksissa on kyse maksullisista painetuista lehdistä tai sellaisista, joiden saaminen perustuu jäsenyyteen tai rekisteröityyn asiakkuuteen.

– Monella painetulla lehdellä on lisäksi verkkosivustoja tai näköislehtiä. Usein nämä digitaaliset palvelut ovat joko ilmaisia tai sitten ne on paketoitu painetun lehden hintaan. Näköislehden tarkastus voidaan tehdä kaikille erikseen ostetuille digitaalisille palveluille, mutta tarkastuksia on tehty tähän mennessä vain muutamia, sanoo Levikintarkastuksen toimitusjohtaja Ullamaija Arasto.

– Parhaillaan kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä erilaisten digitaalisten tuotteiden määrittelyjä ja niihin liittyviä tarkastuskriteereitä. Suomessakin seurataan näitä kansainvälisiä käytäntöjä yhteismitallisten lukujen tuottamiseksi ja raportoimiseksi, Arasto jatkaa

Asumisen lehtien suosio edelleen kasvussa

 

Nyt tarkastettujen aikakauslehtien kokonaislevikki on 11 292 511 kappaletta. Vertailukelpoisten aikakauslehtien levikin muutos yhteensä oli -1,2 prosenttia. Ruotsissa vastaava muutos oli -2,3 prosenttia. Kaikkiaan 42 prosenttia tarkastetuista aikakauslehdistä on kasvattanut levikkiään edellisestä vuodesta.

Levikkinsä tarkastuttaneista maksullisista aikakauslehdistä suurimmat ovat Aku Ankka (306 555 LT 2010), ET-lehti (237 265), TV-Maailma (227 119), 7 päivää (211 707) ja Valitut Palat (187 404).

Uusista mukaan tulleista tilattavista aikakauslehdistä suurin on Evita. Tilattavista aikakauslehdistä eniten levikkiään vuonna 2010 kasvattivat ViherPiha, Elle ja Viva.

Asumiseen, rakentamiseen ja puutarhanhoitoon liittyvien lehtien suosio jatkaa kasvuaan. Ryhmän vertailukelpoisten lehtien levikki kasvoi edellisestä vuodesta. Eniten levikkiään ryhmänä menettivät tietotekniikan lehdet. Kehitys tietotekniikan lehdillä on samansuuntaista kuin Ruotsissa.

Ammatti- ja järjestölehdet ovat aikakauslehtien lukumääräisesti suurin lehtiryhmä. Suurimmat tarkastetut lehdet tässä ryhmässä ovat Taloustaito (239 965), Tehy-lehti (119 805) sekä Opettaja (97 642). Joka toinen ammatti- ja järjestölehdistä kasvatti levikkiään edellisestä vuodesta.

Asiakaslehdet ovat levikintarkastuksessa oma ryhmänsä, sillä niiden saaminen perustuu rekisteröityyn asiakkuuteen. Levikiltään Suomen suurin asiakaslehti on Yhteishyvä (1 720 658). Edellisten vuosien suurin asiakaslehti Pirkka ei ole enää levikintarkastuksen piirissä sen muututtua ilmaisjakelulehdeksi.

Sanomalehtien kokonaislevikit laskevat

Nyt tarkastettujen sanomalehtien kokonaislevikki on 2 813 457 kappaletta. Vertailukelpoisten lehtien levikin yhteenlaskettu muutos oli -2,6 prosenttia. Ruotsissa ilmestyvien sanomalehtien vastaava muutos oli -3,6 prosenttia. Tarkastetuista sanomalehdistä lähes 15 prosenttia on kasvattanut levikkiään edellisestä vuodesta.

Sanomalehdistä kappalemääräisesti eniten levikkiään kasvattivat Vihreä Lanka, Janakkalan Sanomat ja Keski-Uusimaa.

Sanomalehtien kokonaislevikistä yli puolet tulee edelleen 7-päiväisten sanomalehtien levikistä. Suurimmat 7-päiväiset sanomalehdet ovat Helsingin Sanomat (383 361 LT 2010), Aamulehti (131 539), Turun Sanomat (107 199), Kaleva (78 216) ja Keskisuomalainen (68 880).

Paikallisista sanomalehdistä levikiltään suurimmat lehdet ovat Länsi-Uusimaa (13 432), Västra Nyland (10 837), Itä-Häme (10 719), Warkauden lehti (10 590) ja Alasatakunta (10 228).

Muista tarkastetuista sanomalehdistä levikiltään suurimmat ovat Ilta-Sanomat (150 351), Iltalehti (107 052), Maaseudun Tulevaisuus (83 158), Kauppalehti (70 118) ja Kotimaa (38 563).