Sarjojensa voittajat – Wärtsilä, Sato ja Luottokunta – saivat kunniakirjansa 26.5. Ravintola Sipulissa järjestetyssä Vuosikertomuspäivässä. Arvioon osallistui 30 vuosikertomusta.
 
Vuosiraportoinnissa ovat yleistyneet monikanavaisuus ja monimuotoisuus. Perinteistä ollaan vähitellen luopumassa ja yritykset hakevat vapaammin itselleen ja liiketoiminnalleen sopivaa vuosikertomustoteutusta. Verkkovuosikertomuksia arvioon osallistui viisi. Vuosikertomusten rinnalle ovat nousseet erilaiset vuosikatsaukset, eräänlaiset vuosikertomustiivistelmät, jotka on tarkoitettu esimerkiksi postitettavaksi tai yhtiökokouskäyttöön.  
 
Toimintakertomus ja tilinpäätös liitetietoineen ovat pysyneet ennallaan virallisina dokumentteina. ProComin Vuosikertomuspäivässä puhunut Deloitten IFRS-johtaja, KHT Tomi Seppälä haastoi kuitenkin puheenvuorossaan toimintakertomusten laatijoita pohtimaan, onko toimintakertomus riittävän informatiivinen ja sijoittajia palveleva. Toimintakertomuksen tehtävänähän on selventää ja täydentää tilinpäätöstä. ”Varaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuoropuhelulle löytyy jokaisesta yhtiöstä”, Seppälä toteaa.
 
Vuoden 2010 taso oli korkea ja arvosanat nousivat edeltävistä vuosista selvästi. Vuosikertomukset ovat entistä informatiivisempia ja visuaalisesti vahvoja. Tiedon määrä on ajoittain jo uhka luettavuudelle. Raadin mielestä tekstejä pitäisikin pystyä lyhentämään ja kiteyttämään. Liiketoiminnan vastuullisuus korostuu teksteistä aiempaa voimakkaammin. Kestävä kehitys on osittain sulautettu liiketoimintateksteihin.
 
”Verkkovuosikertomuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, mutta painettu vuosikertomus tulee säilymään. Painetun vuosikertomuksen laatuun ja visuaalisuuteen kannattaa edelleen panostaa, sillä se rakentaa omalta osaltaan yrityskuvaa”, sanoo raadin jäsen professori Marjatta Itkonen Aalto-yliopiston taideteollisesta korkeakoulusta.
 
Wärtsilä, Sato ja Luottokunta rakentavat raporteillaan vahvaa yrityskuvaa
 
Listayhtiöiden sarjan voittaja Wärtsilä panosti jo toisena vuotena peräkkäin vain verkkovuosikertomukseen. Raadin mielestä kokonaisuus on erinomainen ja sitä tukee vahva teema ja hyvä tekninen toteutus. Kertomus luo Wärtsilästä dynaamisen ja innovatiivisen globaalin yrityksen mielikuvan.
 
Listaamattomien yritysten sarjassa palkittiin parhaina SATO Oyj ja Luottokunta.

 
SATOn vuosikertomuksessa yrityksen tavoitteet – palvelu ja lisäarvon tuottaminen asiakkaalle – tulevat hyvin esille. Ihmisten kodit ovat keskeisessä asemassa, mikä rakentaa SATOsta välitöntä ja lämmintä mielikuvaa.
 
Luottokunnan vuosikertomus on rakenteeltaan esitemäinen; yksinkertaisen tyylikäs, selkeä ja toimiva. Asiakkaan näkökulma eli sujuva maksaminen on keskiössä. Kertomus henkii positiivista luotettavuutta.
 
Arvion raati ja tavoitteet
 
Asiantuntijaraadissa olivat professori Marjatta Itkonen Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu (visuaalisuus), yliopistonlehtori Marja-Liisa Kuronen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu (toimitusjohtajan katsauksen tekstilaji ja tyyli), johtava konsultti Saija Serpola, Viestintätoimisto Pohjoisranta (yrityskuva ja maine) sekä toimitusjohtaja Marjatta Virtanen IRMA Advisors Oy (taloudellinen raportointi).
 
ProCom järjesti vuosikertomusarvion nyt kolmatta kertaa. Tavoitteena on tarjota osallistujille ulkopuolinen ja riippumaton näkemys yhteisön vuosikertomuksesta osana yrityskuvaa sekä tarjota ajatuksia tulevaisuuden kehitystyöhön.