Suomen joukkoviestintämarkkinoiden arvo vuonna 2010 oli yhteensä 4,25 miljardia euroa, eli noin viisikymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2009.

Graafisen joukkoviestinnän suhteellinen osuus joukkoviestintämarkkinoiden arvosta supistui edelleen noin prosenttiyksiköllä 64 prosenttiin. Sähköisen joukkoviestinnän osuus joukkoviestintämarkkinoista puolestaan kasvoi vastaavasti 29 prosenttiin.

Kymmenen viime vuoden aikana graafisen viestinnän osuus on laskenut yhteensä 10 prosenttiyksikköä, ja sähköisen viestinnän osuus on kasvanut saman verran.