Kirjakauppiaat ja kustantajat kokoontuivat 19.5.2011 perinteiseen Toimialapäivään Turkuun. Yhtenä ohjelmakohtana oli Vuoden kirjateon palkitseminen.
 
Paikalla ollut 220 hengen osanottajajoukko äänesti Vuoden kirjateoksi Ei kirjan arvonlisäveron korotukselle -kampanjan
 
Päättäjät ovat korottamassa kirjojen arvonlisäverokantaa. Kirjan alv on Suomessa nykyisin 9 %, ja se on eurooppalaisittain korkea. Muualla Euroopassa on ollut suuntaus laskea kirjan alv:tä eikä nostaa verokantoja.
 
Kirjoilla on Suomessa perinteisesti ollut muita tuotteita alhaisempi arvonlisävero. Alhaisemman veron perusteena on kulttuurin ja kirjallisuuden tukeminen, kansakunnan hyöty.
 
Kirjojen arvonlisäverokannan nostamisella nykyisestä olisi merkittävä heijastusvaikutus koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Elinvoimaisen suomalaisen kauno- ja tietokirjallisuuden ja kotimaisten kielten vaaliminen on suora sijoitus Suomeen ja suomalaiseen osaamiseen. Jos Suomi haluaa varjella kieltään ja kansallista kulttuuriaan, kirjojen verotusta pitäisi pikemminkin keventää kuin lisätä.
 
Suomen Kirjailijaliitto, Finlands svenska författareförening, Suomen Kustannusyhdistys, Kirjakauppaliitto, Suomen Tietokirjailijat, Suomen koulukirjastoyhdistys, Suomen kirjastoseura, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto