Markkinointiviestinnän määrä –selvitys kattaa panostukset sekä varsinaiseen mediamainontaan että laajasti muuhun markkinointiviestintään ja sen suunnitteluun. Markkinointiviestinnän määrästä 41,8 prosenttia on mediamainontaa.

– Vuonna 2010 markkinointiviestinnän investointien kasvu seurasi yleistä taloudellista kasvua normaaliin tapaan hieman jyrkempänä, toteaa Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Mainostajien liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

 

Sähköinen suoramarkkinointi kasvoi voimakkaasti

 

Tammikuussa 2011 julkistettujen tietojen mukaan mediamainonta (sanoma- ja aikakauslehdet, televisio, radio, elokuvat, painetut ja sähköiset hakemistot sekä ulkomainonta ja verkkomainonta) kasvoi yhteensä 4,8 % vuodesta 2009 ja oli kokonaisuudessaan 1 347 miljoonaa euroa.

 

Muista markkinointiviestinnän keinoista suoramarkkinoinnin osuus oli suurin, 713 miljoonaa euroa. Suoramarkkinoinnin osuus koko markkinointiviestinnästä oli 22,1 %, jossa on pientä laskua edellisvuoteen verrattuna. Suoramarkkinoinnin osuuden laskuun suurin syy löytyy esitemedian voimakkaasta supistumisesta (- 46 %). Osoitteellisen suoramainonnan määrä nousi 2,2 % ja osoitteettoman suoramainonnan 3,7 %.

 

– Suoramarkkinoinnin kokonaisuudessa pieninä mutta vahvasti kasvavina kanavina mittauksen piiriin vuonna 2007 tulleet mobiilimarkkinointi ja sähköpostimarkkinointi jatkoivat kasvuaan. Mobiilimarkkinoinnin määrä oli 9,1 miljoonaa euroa ja kasvu oli 49 % edellisestä vuodesta. Sähköpostimarkkinoinnin määrä oli 10 miljoonaa euroa ja kasvua 108 %. Telemarkkinoinnin määrä vuonna 201 oli 229 miljoonaa euroa ja se puolestaan kasvoi 0,2 %, kertoo TNS-Gallup Oy:n yksikönjohtaja Jukka Helske.

 

Menekinedistäminen kasvoi 39 miljoonaa euroa

 

Menekinedistämisen osatekijöissä panostusten nousu oli voimakkaampaa kuin markkinointiviestinnän kokonaisuudessa. Sponsorointiin panostettiin 9 % edellisvuotta enemmän. Sponsoroinnin hyödyntämiseen käytetyt rahat kuitenkin vähenivät. Messupanostukset kasvoivat 5,3 % 198 miljoonaan euroon. Luku sisältää myös messuosastojen suunnittelun ja tuotannon. Myymälämateriaalien ja esittelytyön osuus kaikista panostuksista oli 3,1 %, eli 99 miljoonaa euroa.

 

Yritykset ovat myös lisänneet liike- ja mainoslahjojen ostojaan (kasvua 10 %).

 

Markkinointiviestinnän suunnittelu kasvoi yli 10 prosenttia

 

Markkinointiviestinnän suunnittelu nousi noin 455 miljoonaan euroon viime vuonna oltuaan noin 412 miljoonaa euroa vuonna 2009. Markkinointiviestintäalan kasvu oli nopeampaa kuin mediamainonnan kasvu. Mediatoimistot kasvattivat myyntikatettaan n. 10 % ja mainostoimistot 12 %. Digitoimistot kasvoivat 15 %.

 

Markkinointiviestinnän muu tuotanto kasvoi 8 % vuonna 2010. Suurin erä tuotantokustannuksissa oli tapahtumamarkkinoinnin tuotanto (62 miljoonaa euroa). Mainoselokuvien tuotanto nousi voimakkaasti ja oli 31 miljoonaa euroa. Aikakaus- ja sanomalehtimainonnan tuotannossa ulkoa ostettavien palveluiden osuus on kummallakin noin 2-3 miljoonan euron luokkaa.