”Selvitykset osoittavat, että lukijat asettavat koko ajan uusia vaatimuksia riippumattomalle, yhteiskunnallisesti vastuulliselle ja entistä syvällisemmälle journalismille. Tämä sopii sanomalehtien rooliin erinomaisesti, mutta se ei synny itsestään. Se edellyttää määrätietoista työtä”, Korkiatupa sanoi.

Korkiatuvan mukaan sanomalehtien vahva lukijasuhde on hyvä lähtökohta. Lisäksi sanomalehdet ovat yhä tärkeimpiä sananvapauden lipunkantajia ja yleissivistyksen lähteitä sekä omien yhteisöjensä keskustelufoorumeja.

 ”Viimeisimmät tutkimuksetkin osoittavat, että lukijat pitävät sanomalehtiä edelleen ajankohtaisina, asiantuntevina, hyödyllisinä ja kiinnostavina. Vaikka levikit ovat viime vuosina hieman laskeneet, lehtien ja niiden verkkopalvelujen kokonaistavoittavuus on erittäin korkea. Meillä on lukijoita enemmän kuin koskaan ennen.”

Korkiatupa linjasi toimialan yhdeksi suurimmaksi haasteeksi kiinteän suhteen luomisen uusiin ja erityisesti nuoriin lukijoihin.

”Liitto jatkaa sitä pitkäjänteistä työtä, jota olemme vuosikymmenien aikana tehneet koulujen kanssa. Tätä työtä on tarkoitus laajentaa ja syventää. Haluamme korostaa sanomaamme, että sanomalehtien tilaaminen koteihin on osa vastuullista vanhemmuutta. Vanhempien esimerkki on ratkaisevassa roolissa nuorten lukutottumusten synnyssä.”

 Sanomalehtien Liiton puheenjohtaja peräänkuulutti myös panostuksia kehitys- ja innovaatiotyöhön. Sanomalehtiyritykset ovat mukana mittavassa Next Media -ohjelmassa, jonka yhtenä osana on eReading-hanke. Korkiatuvan mukaan hanke on tärkeä, ja siihen liittyviä tulosodotuksia on ilmassa.

”Nähtäväksi jää pystymmekö esimerkiksi rakentamaan aikakauslehti- ja kirjakustantajien kanssa yhteisen digitaalisten mediatuotteiden ja -palveluiden markkinapaikan Suomeen. Pienellä markkina- ja kielialueella se olisi ensiarvoisen tärkeätä.”