Verkkomainonnan kokonaispanostukset kasvoivat yhteensä 12,8 % vuoden 1. kvartaalilla verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2010. ”Display-mainonta on jatkanut hyvää kasvuaan. Merkittävänä kasvun vauhdittajana ovat olleet suuret, vakiintuneet mainospinnat, nettitv-mainonnan kasvu, sekä edelleen kasvava verkkomainostajien määrä. Jo aiemmin verkon löytäneet mainostajat ovat jatkaneet vahvaa panostamista verkkomainontaan: top 20 verkkomainostajan joukossa on useampi mainostaja, jonka verkkoinvestoinnit 1. neljänneksellä ovat lähes yhtä suuret, kuin vuonna 2010 yhteensä ” toteaa IAB:n hallituksen puheenjohtaja Tiina Järvilehto.

TNS Gallupin julkaisema mediamainonnanmäärä -raportin mukaan mediamainonnan panostukset kasvoivat yhteensä 9,7 % vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana.

Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenlaskettu panostus verkkomainontaan oli 47,7 milj. euroa. Display ja luokiteltujen ilmoitusten osuus on 25,9 milj. euroa, jossa viime vuodesta kasvua on kertynyt 32,5 %. Haku- ja sähköisen hakemistomainonnan osuus oli 21,8 milj. euroa. Verkkomainonnan eri osa-alueet kehittyivät seuraavasti. Displaymainonnan osuus oli 16,8 milj. euroa, jossa oli kasvua 31,2 %. Luokiteltumainonta oli 9,1 milj. euroa kasvuprosentin ollessa 34,8 %.

Talouden kohentuminen näkyy mm. panostuksina avoimiin työpaikkoihin, jossa kategorian kasvuprosentiksi saatiin 50 %. Hakusanamainontaan panostettiin seurantajaksolla 14,3milj. euroa, kasvun ollessa 5,9 %. Sähköisten hakemistojen osuus jatkaa laskuaan, summaksi saatiin 7,5 milj. euroa muutosprosentin ollessa -19,4 %.

Hakusanamainonnan panostusluvut sisältävät estimaattiosuuden, jotta yritysten itse tekemän hakumainonnan osuus saadaan mukaan lukuihin. Estimaatti on lisätty myös 2010 vertailujakson lukuihin.

AB Finland kerää haku- ja sähköisen hakemistomainonnan panostukset kvartaaleittain. Tiedontoimittajina ovat kaikki mediatoimistot, AdQ Company, Estime, Fonecta, Hakukonemediat, Klikkicom, Kontaktia, Kwantic, NetBooster, Opasmedia ja Webinfo. Google Finland ei toimita hakusanamainonnan tietojaan.

TNS Gallup Media Intelligence kerää display- ja luokitellun verkkomainonnan panostustiedot verkkomedioilta kuukausiseurannan yhteydessä.