Suomalaisen sananvapauden tila on sanomalehtien päätoimittajien mielestä vähintäänkin tyydyttävällä tasolla. 96 prosenttia Sanomalehtien Liiton kyselyyn vastanneista sanoma- ja kaupunkilehtien päätoimittajista ja toimituspäälliköistä antoi suomalaiselle sananvapaudelle kouluarvosanaksi vähintään 8. Kiitettävän arvosanan 9 tai 10 antoi 46 prosenttia vastanneista.

Avoimissa vastauksissa kiitosta sai se, ettei täällä vainota ketään mielipiteidensä vuoksi. Yhteiskuntakeskustelu on Suomessa avointa, ja sananvapaus koskee kaikkia vauvasta vaariin sosiaalisesta asemasta huolimatta. Monipuolinen lehdistö mahdollistaa erilaisten mielipiteiden julkitulon.

Toiseksi eniten rajoituksia asettavat yritysten liikesalaisuudet sekä yritysten ja yhteisöjen toiminnan läpinäkymättömyys (50 %). Sananvapautta kerrottiin rajoittavan myös muun muassa suomalaisen kulttuurin tabut, joista ei keskustella oikeilla nimillä (23 %).

Moni piti ongelmallisena yritysten kätkeytymistä pörssisäännösten viikunanlehden taakse. Sillä verukkeella voi salata melkein mitä tahansa tietoa – myös sellaista, joka koskettaa kunnallisveron maksajia.

”Yritysten liikesalaisuudet alkavat purra ruohonjuuritasolla, kun kunnat yhtiöittävät toimintojaan (esimerkiksi kunnalliset energiayhtiöt). Näin jopa kuntalaisia suoraan koskettavat asiat alkavat olla liikesalaisuuksia.”

Vastaajista 52 prosenttia kertoi kokeneensa asemassaan sananvapautta rajoittavia painostusyrityksiä. Etenkin pienten lehtien johdon vastauksissa mainittiin usein yhtenä painostuskeinona lehti-ilmoittelun lopettamisella uhkaaminen. Tähän turvautuivat kunnallispäättäjät ja paikalliset yritykset.

Kyselyyn vastasi 94 sanoma- ja kaupunkilehtien päätoimittajaa ja toimituspäällikköä. Kysely tehtiin viime viikolla sähköpostitse Sanomalehtien Liiton jäsenlehtien toimitukselliselle johdolle.

Kansainvälistä lehdistönvapauden päivää on juhlistettu maailmalla vuodesta 1993 lähtien opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon aloitteesta. Suomessa se tunnetaan myös sananvapauden päivänä. Sanomalehtien Liitto pitää asiaa esillä myös sananvapauden päivän ilmoituksin.