Sanoma ostaa Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan sekä ruotsalaisen oppimateriaalikustantajan Bonnier Utbildning AB:n osakkeet ruotsalaiselta Bonnier-mediakonsernilta. Samalla Sanoma myy omistamansa yleisen kirjallisuuden kustantajan Werner Söderström Osakeyhtiön (WSOY) Bonnierille. WSOY:tä koskeva kauppa edellyttää Suomen kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen syksyllä.

Tällä hetkellä Sanomalla on oppimiseen liittyvää liiketoimintaa Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Unkarissa, Puolassa ja Venäjällä. Sanoman oppiminen-liiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 249 milj. euroa vuonna 2010. Toteutettava kauppa on osa Sanoman strategiaa keskittää liiketoimintaansa ja panostaa erityisesti kuluttajille suunnattuihin mediatuotteisiin ja oppimisratkaisuihin.

”Oppiminen on yksi Sanoman painopistealueista. Tämä yritysjärjestely on meille looginen askel, sillä se tukee pyrkimyksiämme oppimisratkaisuliiketoimintamme kasvattamiseen ja toimintojemme keskittämiseen”, Sanoman toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen sanoo.

”Olemme hyvin tyytyväisiä tähän kauppaan. Se avaa meille pääsyn Ruotsin oppimateriaalimarkkinoille ja vahvistaa oppimisratkaisuliiketoimintaamme Suomessa. Bonnier Utbildning ja Tammi Oppimateriaalit ovat molemmat erinomaisesti menestyviä yhtiöitä, jotka täydentävät hienosti portfoliotamme”, Sanoma Learning & Literaturen toimitusjohtaja Jacques Eijkens sanoo. ”Sanoma haluaa tuottaa laadukkaita oppimateriaaleja ja oppimisratkaisuja, joiden avulla oppilaat voivat saavuttaa erinomaisia oppimistuloksia. Lisäksi kehitämme opettajien avuksi työnkulkuratkaisuja, jotka palvelevat heitä heidän ammatissaan ja lukuisissa päivittäisissä tehtävissään. Tähän tarkoitukseen voimme soveltaa laajaa asiantuntemustamme, teknologiaamme ja resurssejamme.”

”WSOY:llä on ansiokas historia. Bonnierilla on poikkeuksellisen pitkä historia kustannusalalla. Yhtiön toiminta kirjojen parissa ulottuu 200 vuoden päähän. Yleinen kirjallisuus on Bonnierille ydinliiketoimintaa. Tämä kauppa tarjoaa WSOY:n laadukkaalle yleiselle kirjallisuudelle hyvän kodin sekä sen ansaitseman liikkeenjohdollisen tuen ja resurssit, joiden pohjalta liiketoimintaa voidaan kehittää edelleen”, Kaukonen jatkaa.

”Bonnierilla on pitkä ja menestyksekäs kustannusalan perinne, joka perustuu yksittäisten kustantamoiden erityisten tarpeiden, vahvuuksien ja mahdollisuuksien vaalimiseen näiden kotimarkkinoilla”, Bonnierin toimitusjohtaja Jonas Bonnier sanoo. ”WSOY:llä on ainutlaatuinen asema suomalaisessa kirjallisuudessa ja vaikuttava kaarti kirjailijoita, ja yhtiö muodostaa suurenmoisen lisän Bonnierin kustantamoperheeseen.”

Vuonna 2010 Tammi Oppimateriaalit-, Bonnier Utbildning- ja WSOY Yleinen kirjallisuus -yksiköiden liikevaihdot olivat järjestyksessä 10,2 milj. euroa, 17,6 milj. euroa ja 32,5 milj. euroa. Tammi Oppimateriaalit ja Bonnier Utbildning työllistävät yhteensä noin 80 henkeä (kokoaikaisiksi muutettuna) ja WSOY Yleinen kirjallisuus noin 100 henkeä. Kaupan arvioidaan parantavan Sanoman kannattavuutta vuodesta 2012 eteenpäin.

Kaupan seurauksena Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon vuonna 2011 odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan pienenevän jonkin verran. Aiemmin Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon arvioitiin kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisen vuoden tasolla. Oppiminen-liiketoiminta on voimakkaasti kausiluonteista siten, että ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat tyypillisesti tappiollisia. Toisaalta yleisen kirjallisuuden kohdalla neljäs neljännes on tyypillisesti vahvin. Tämän kausiluonteisuuden vuoksi kauppa laskee Sanoma Learning & Literaturen neljännen vuosineljänneksen tulosta vuonna 2011.