MBA Heli Blomberg on nimitetty digitaaliseen markkinointiin erikoistuneen, ruotsalaisen ohappa AB:n markkinointistrategiksi. Aikaisemmin Blomberg on työskennellyt viestintäkonsulttina sekä Suomessa että Ruotsissa.