Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry valitsi 15.4.2011 pidetyssä liittokokouksessaan liitolle uuden hallituksen ja puheenjohtajan. Puheenjohtajana jatkaa markkinointitoimisto Ezpan toimitusjohtaja Jussi Liimatainen. MTL:n tavoitteena on parantaa markkinointiviestintäalan toimintaedellytyksiä Suomessa sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä markkinointiviestinnän merkityksestä.
 
”MTL:n keskeinen tehtävä on nostaa markkinoinnin arvostusta Suomessa. Markkinointiosaaminen kuuluu kilpailuyhteiskunnan tärkeimpiin osaamisalueisiin. Yrityksissä ja organisaatioissa markkinointi on kaikkien tulovirtojen johtamista,” Jussi Liimatainen taustoittaa.
 
”Markkinointi, myynti, viestintä ja tuotekehitys on nähtävä kokonaisuutena, jonka avulla yrityksiä ja organisaatioita johdetaan. Suomalaiset yritykset ovat vasta kansainvälistymässä, siksi markkinointiviestinnän palveluja tarvitaan enemmän kuin koskaan. Näin vaalien jälkeen on syytä nostaa esiin myös poliittinen mainonta. Puolueet tarvitsevat neuvonantajia siihen miten monimutkaiset asiat kerrotaan kansalaisille ymmärrettävästi. Se on jäsentoimistojemme ydinosaamista,” toteaa Liimatainen.
 
MTL:n hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tero Kekki, viestintätoimisto Drum. Muut hallituksen jäsenet ovat Heidi Ekholm-Talas (BSG/Eventgarden), Mika Häyrinen (Virta Mediacommunity), Tarja Jussila (Hill & Knowlton), Jukka Kurttila (Bob Helsinki), Rainer Lindqvist (DDB), Jari-Pekka Rautamaa (B9 Group) ja Torsti Tenhunen (hasan & partners). Varajäseniksi valittiin Kirsi Piha (Ellun Kanat), Alex Nieminen (N2) ja Hannu Laakso (PMI).
 
MTL:n liittokokous päätti kokouksessaan myös nimittää Jari-Pekka Rautamaan, toimitusjohtaja B9 Group, MTL:n kunniajäseneksi 10 vuoden yhtäjaksoisen, aktiivisen ja ansiokkaan MTL:n hallitustoimintaan osallistumisen johdosta.