Alma Media on käynnistänyt laajan tutkimuksen, jossa selvitetään Alma Median kustantamien Aamulehden, Iltalehden ja Kauppalehden sekä niiden verkkopalveluiden ympäristövaikutukset kokonaisuudessaan. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kansainvälisesti. Sillä pyritään vastaamaan kasvaviin tarpeisiin saada tietoa painetun ja verkkomedian ympäristövaikutuksista. Alma Median tilaamasta tutkimustyöstä vastaavat Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) ja ruotsalainen Kungliga Tekniska Högskolanin yhteydessä toimiva Centre for Sustainable Communications (CESC).

Alma Median talvella 2009-2010 teettämä tutkimus osoitti, että yhtiön sidosryhmät kokevat ympäristöasiat erittäin tärkeiksi ja toivovat lisätietoja eri mediamuotojen ympäristövaikutuksista. Tämän pohjalta Alma Media linjasi vuonna 2010 ympäristöasiat yhdeksi yritysvastuustrategiansa painopisteeksi.

”Tutkimus on luonnollinen jatko aktiiviselle toiminnallemme yritysvastuun saralla, ja se antaa arvokasta tietoa oman toimintamme kestävän kehittämisen tueksi. Toivomme tutkimuksen paitsi palvelevan asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme tiedontarpeita, myös näyttävän suuntaa ja kannustavan koko mediatoimialaa tarttumaan yhteisiin ympäristöhaasteisiin”, Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne kertoo.

Painetun ja verkkomedian ympäristövaikutuksia on toistaiseksi tutkittu vähän. Tutkimukset painottuvat voimakkaasti ilmastovaikutuksen eli hiilijalanjäljen tutkimiseen. Nyt tehtävässä elinkaaritutkimuksessa selvitetään ensimmäisen kerran vertailukelpoisesti painetun ja verkkomedian hiilijalanjäljen lisäksi kyseisten mediamuotojen muut merkittävät ympäristövaikutukset. Aamulehden osalta muodostetaan vedenkäytön tasetieto vesijalanjälkeen liittyen.

”Tutkimus on kokonaisuutensa vuoksi ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kansainvälisesti. Tavoite on tuottaa arvokasta lisätietoa Alma Median tuotteiden lisäksi myös laajemmin painetun ja verkkomedian ympäristövaikutuksista. Painetun median ympäristövaikutukset mielletään helposti suuriksi, joten on tärkeää ja tarpeellista saada uutta, luotettavaa tutkimusta ympäristövaikutusten suhteuttamiseksi ja viestinnän tueksi”, projektia vetävä VTT:n tutkija Minna Nors toteaa.

Tutkimustulosten on määrä valmistua joulukuussa 2011. Tutkimus on osin Tekesin rahoittama ja kuuluu Tekesin uuteen Green Growth, Tie kestävään talouteen -ohjelmaan.