Aller Media laajentaa tuotevalikoimaansa ja alkaa julkaista Jätti-Sudokua Suomessa.

Ensimmäinen Allerin kustantama Jätti-Sudokun numero ilmestyy 12.4.2011 ja sitä myydään irtonumeroina Lehtipisteissä. Jätti-Sudoku ilmestyy tänä vuonna yhteensä viisi kertaa.

Tuhdissa tehtäväpaketissa on 190 erilaista sudokua ratkaisuineen neljällä eri vaikeusasteella helposta eksperttiin.