Silmäasema Fennica Oy –konsernissa Kristiina Kilpala on nimitetty markkinointipäälliköksi vastuualueenaan markkinoinnin kehittäminen ja markkinoinnin operatiivinen johto.

Kristiina Pispala on nimitetty viestintäpäälliköksi vastuualueenaan ulkoinen ja sisäinen viestintä sekä partneriviestintä.